Để tìm hiểu thêm về chương trình cụ thể của bạn hoặc để truy cập Tài Liệu Hướng Dẫn Về Phúc Lợi Y Tế, hãy nhập mã ZIP của bạn ở bên dưới.

Chương trình y tế được cung cấp cho bạn dựa vào mã ZIP nhà riêng của bạn. Để xác nhận xem bạn đang tham gia chương trình nào hoặc có chương trình nào dành cho bạn, bạn có thể đăng nhập vào Tài Khoản Phúc Lợi Y Tế.

Aetna là chương trình dành cho bạn, dựa trên mã ZIP của bạn. Xem các điểm nổi bật của chương trình.

Kaiser Permanente of the Northwest (KPNW) là chương trình dành cho bạn, dựa trên mã ZIP của bạn. Xem các điểm nổi bật của chương trình.

Kaiser Permanente of Washington (KPWA) là chương trình dành cho bạn, dựa trên mã ZIP của bạn. Xem các điểm nổi bật của chương trình.

Không tìm thấy mã zip.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.