Hãy đăng nhập vào tài khoản hưu trí của bạn ngay hôm nay!

 • Xem số dư của bạn và theo dõi quá trình tiền của bạn tăng lên.
 • Truy cập các tài liệu về chương trình và bản sao kê tài khoản.
 • Ghi tên người thụ hưởng.*
* Người thụ hưởng là người sẽ được hưởng số tiền trong tài khoản của bạn trong trường hợp bạn qua đời.

Retirement: My Plan có phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Trung.

Nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên phải màn hình trên trang web Milliman để truy cập tài khoản bằng ngôn ngữ mà bạn ưa dùng.

Bạn Cần Trợ Giúp Để Bắt Đầu?

Nếu chưa tạo tài khoản hoặc chưa đăng nhập kể từ tháng 6 năm 2020, bạn vẫn có thể đăng ký dễ dàng. Vì lý do bảo mật, bạn cần xác minh danh tính qua một số bước để có thể thiết lập tài khoản. Các bước này giúp ngăn chặn người khác tiếp cận tiền trong tài khoản của bạn.

 1. Truy cập Retirement: My Plan (do bên quản lý phúc lợi hưu trí Milliman lưu trữ).
 2. Nhấp vào "Create an account" (Tạo tài khoản). 
 3. Bạn cần có Mã PIN (Số Nhận Dạng Cá Nhân) Đăng Ký để tiếp tục quá trình đăng nhập.
  Mã PIN sẽ được gửi tới địa chỉ email trong hồ sơ mà bạn cung cấp khi đăng ký Retirement: My Plan. Nếu bạn không có địa chỉ email, trang web sẽ nhắc bạn yêu cầu cung cấp Mã PIN Đăng Ký và chúng tôi sẽ gửi mã này qua đường bưu điện tới địa chỉ của bạn trong hồ sơ. Sau khi nhận, hãy nhập mã PIN để tiếp tục quá trình đăng ký.
 4. Thiết lập tên người dùng, mật khẩu, câu hỏi bảo mật và thông tin liên hệ mà bạn ưa dùng.
 5. Đăng nhập. 

Bạn sẽ nhận được một bức thư qua đường bưu điện xác nhận bạn đã đăng ký thành công.*

*Là một khâu trong quá trình đăng ký, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản của bạn nhằm ngăn chặn hành vi rút tiền trái phép. Bạn nên duy trì việc khóa tài khoản cho đến khi sẵn sàng/đủ điều kiện bắt đầu rút tiền. Để mở khóa tài khoản, bạn cần có mã trong thư xác nhận đăng ký. Hãy cất giữ thư này ở một nơi an toàn để bạn có thể tìm thấy khi cần mở khóa tài khoản. Nếu không, bạn sẽ bị chậm trễ khi phải chờ gửi mã mới qua đường bưu điện.

Người thụ hưởng là (những) người sẽ nhận được tiền trong tài khoản của bạn nếu bạn qua đời.

 • Đăng nhập vào trang Retirement: My Plan.
 • Nhấp vào biểu tượng Hồ Sơ ở góc phía trên bên phải rồi chọn Beneficiaries (Người Thụ Hưởng).
 • Bạn sẽ cần cung cấp Số An Sinh Xã Hội và ngày sinh của bất cứ ai bạn quyết định chọn làm người thụ hưởng.

Ngay cả khi bạn không còn làm chăm sóc viên nữa, các phúc lợi hưu trí dành cho bạn vẫn có hiệu lực thông qua Retirement: My Plan.

Milliman là bên quản lý Secure Retirement Plan (Chương Trình Hưu Trí An Toàn – SRP). Milliman sẽ gửi cho bạn các bản sao kê tài khoản và thông tin bổ sung qua email hoặc thư bưu điện.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.