Gal akoonkaaga hawlgabka maanta!

 • Arag hadhaagaaga, oo daawo lacagtaada oo badanayso.
 • Hel dukumiintiyadaada qorshaha caymiska iyo bayaanada akoonka.
 • Magacaaw ka-faa’iidayste.*
* Ka-faa’iidaystaha waa qofka heli doona lacagahaaga haddii aad dhimato.

Retirement: My Plan waxaa lagu heli karaa Ingiriisi, Isbaanish, Fiyatnaamiis, Kuuriyaan iyo Shiinees.

Guji falaadha ku taala dhinaca midig ee kore ee shaashada ee websaydhka Milliman si aad ugu isticmaasho akoonkaaga luuqadda aad doorbideyso.

Ma U Baahan Tahay In Lagaa Caawiyo Inaad Bilowdo?

Haddii aadan waligaa akoon samaysanin ama haddii aadan galin laga soo bilaabo Juun 2020, way sahlan tahay inaad furato. Sababo amni aawadood, waxaa jira dhowr tallaabo oo lagu xaqiijinayo aqoonsigaaga si loo hagaajiyo akoonkaaga. Tallaabooyinkan waxay gacan ka gaystaan in laga hortago dadka kale inay helaan lacagta ku jirta akoonkaaga.

 1. Tag Retirement: My Plan (oo uu marti-geliyo maamulaha dheefaha hawlgabka, Milliman).
 2. Guji “Create an account” (“Akoon samee”). 
 3. Waxaad u baahan doontaa PIN-ka (Lambarka Aqoonsiga Shaqsiga) Diiwaangelinta si aad u sii wado hannaanka gelitaanka.
  PIN-ka waxaa laguugu soo diri doonaa cinwaanka iimayl ee kuugu fayl garaysan markaad furato Retirement: My Plan. addii aadan cinwaan iimayl lahayn, websaydhka ayaa kuu sheegi doona inaad codsato PIN-ka Diiwaangleinta kaas oo laguugu soo diri doono cinwaanka boostada ee kuu fayl faraysan. Markaad hesho, gali PIN-ka si aad u sii wado hannaanka diiwaangelinta.
 4. Hagaajiso magacaaga adeegsadaha, lambar sireedkaaga, su’aashaada ammaanka iyo macluumaadka xiriirka ee aad jeceshahay.
 5. Gal. 

Waxaad boostada ku heli doontaa warqad xaqiijinaysa diiwaangelintaada guusha leh.*

*Iyada oo qayb ka ah diiwaangelintaada, nidaamka ayaa si otomaatig ah u xiri doona akoonkaaga si looga ilaaliyo lacag kala bixida aan la oggolayn. Waxaan kugula talinaynaa in akoonkaaga uu kuu sii xirnaado ilaa aad diyaar uga noqoto/xaq u yeelato inaad bilowdo qaadashada qaybinta. Si aad u furto akoonkaaga, waxaad u baahan doontaa koodhka ku qoran warqada xaqiijinta diiwaangelintaada. Ku kaydso warqadan meel ammaan ah si aad u hesho markaad u baahato inaad akoonkaaga furato. Haddii kale, waxaad la kulmi doontaa dib u dhac inta aad sugayso in koodh cusub boostada laguugu soo diro.

Ka-faa’iidaystaha waa qofka(dadka) heli doona lacagta ku jirta akoonkaaga haddii aad dhimato.

 • Gal Retirement: My Plan.
 • Guji sawir calaamadeedka Cinwaanka ee jira dhinaca midig ee kore oo dooro Beneficiaries (Ka-faa’iidaystayaal).
 • Waxaad u baahan doontaa lambarada Sooshiyaal Sekuuritiga iyo taariikhaha dhalashada ee qof walbo oo aad go’aansato inaad doorato.

Xitaa haddii aadan wali daryeel bixiye ahaan u sii shaqaynaynin, dheeftaada hawlgabka ayaa wali ka sii shaqaynaya Retirement: My Plan.

Milliman ayaa ah maamulaha Qorshaha Howlgabnimada Sugan (SRP). Milliman ayaa kuugu soo diri doona bayaanada akoonka iyo macluumaad dheeraad ah iimaylka ama boostada.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.