Waxaad u isticmaali kartaa akoonkaaga onlaynka ah:

  • Inaad ka eegto saacadaha iyo xaq u yeelashada caymiska daryeelka caafimaadka, Caregiver Kicks iyo Headspace Care.

  • Inaad ka codsato ama wax ka baddel ku sameyso caymiska daryeelka caafimaadka.

  • Inaad ku darsato carruur caymiskaaga.

  • Inaad hesho dukumiintiyada iyo foomamka qorshaha ceymiska.

Waxa kale oo aad ka eegi kartaa taariikhda lacag bixinta oo aad iskaga diiwaangelin kartaa wadaxidhiidhada iimaylka ee ku saabsan caymiska.

Ka hel taageerada luuqadda gudaha akoonka.

Wakhti xaadirkaan, waxaad kaliya akoon ku furan kartaa luuqadda Ingiriisiga. Kala xidhiidh Adeega Macaamiisha lambarka 1-877-606-6705 si laguugu xidho qof wakiil ka ah oo ku hadla luuqadaada.

Furo Akoonkaaga Dheefaha Caafimaadka

Tag myseiu.be/enroll oo raac tallaabooyinkan.

1. Dooro REGISTER AS A NEW USER (ISKU DIIWAANGELI ADEEGSADE CUSUB AHAAN).
2. Geli Aqoonsiga xubinimadaada ama SSN-kaaga iyo macluumaadkaada shakhsiyeed. Kadibna dooro NEXT (XIGA).
3. Dib U Eeg oo aqbal Qodobadda iyo Shuruudaha. Dooro NEXT (XIGA).

4. Sameyso magacaaga adeegsadaha, lambar sireedkaaga iyo su’aashaada ammaanka. Dooro NEXT (XIGA).

5. Geli macluumaadka meesha lagaala xidhiidho oo dooro habka aad doorbideyso in lagula soo xidhiidho iyo luuqadda aad rabto in laguula soo xidhiidho. Dooro SAVE COMMUNICATION (KEYDI WADA-HADALKA).

6. Dooro SAVE ACKNOWLEDGMENTS (YAQIINSANITAANADA KEYDINTA).

Markaad gudaha u gasho, waxaad arki doontaa dhaashboodhka halkaas oo aad:

  • Ka eegi karto saacadaha aad shaqeysay kana xaqiijin karto xaq u yeelashada.
  • Iska diiwaangelin karto ama ka arki karto macluumaadka caymiska ee hadda jira.
  • Ka eegi karto warbixinada gudaha sanduuqaada fariimaha.
  • Ka isticmaali karto qaybta Live Help Chat (Sheekeysiga Caawinta ee Tooska ah)

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.