Taageerada Qorshaha Hawlgabka

U hel caawin su’aalaha ku saabsan Qorshahaaga Howlgabnimada Sugan.

Hoos waxaa ku qoran qaar kamid ah su’aalaha ugu badan ee la iska weydiiyo khabiirada dheefaheena hawlgabka. Haddii aadan heli karin jawaabta aad raadinayso, ogoow inaad la xidhiidhi karto adegga macaamiisha ee Hawlgabka Sugan ee Milliman.

Adeegga Macaamiisha ee Milliman
1-800-726-8303

 La hadal wakiilka Hawlgabka Sugan ee Milliman.

Waxaa lagala xiriiri karaa Isniin ilaa Jimce laga bilaabo 5 a.m. ilaa 5 p.m. Pacific Time.

 
Waxaa laguugu xidhi doonaa wakiil ku hadla luuqadaada oo ku caawin kara.

Su’aalaha Ugu Badan

Haddii ay dhacdo inay is qilaafaan qoddobadan kooban iyo dukumiintiyada qorshaha caymiska, dukumiintiga qorshaha caymiska ayaa shaqayn doono.

Loo-shaqeeyeyaasha wax ku soo biiriyo sanduuqa hawlgabnimada:

 • Gobolka Washington (Adeeg Bixiyeyaasha Shaqsiyadeed)
 • Addus HomeCare
 • Amicable HealthCare
 • Catholic Community Services
 • CDWA
 • Chesterfield Services
 • Concerned Citizens
 • First Choice In-Home Care
 • Full Life Care
 • Korean Women’s Association
 • Millennia
 • All Ways Caring

Loo-shaqeeyahaagu wuxuu wax ku biiriyaa akoonkaaga hawlgabka saacad kasta oo aad ka shaqeyso shaqo caynsan ka daryeel bixiye ahaan marka aad ka noqoto ka qaybqaate Qorshaha. Wax ku biirinadu waxaa laga yaabaa iney u kala duwanaadaan loo-shaqeeyayaasha iyadoo ku xiran Heshiiskooda Gorgortanka Wadareed (Collective Bargaining Agreement, CBA). Fadlan dib u eeg CBA-da hadda ee laga heli karo gudaha weybsaydka Ururka ama weydiiso loo-shaqeeyahaaga

Maya. Wax ku biirinta SRP waxaa sameeya loo-shaqeeyahaaga lagamana gooyo jeegaga mushaharka. Qadarka wax ku biirinta waxaa lagu go’aamiyaa gorgortanka u dhexeeya SEIU 775 iyo loo-shaqeeyahaaga waxaana lagu bayaaniyaa Heshiiska Gorgortanka wadareed.

Milliman waa maamulaha Qorshaha Hawlgabka Sugan iyo la-hawlgale la aamini karo. Waxay kuu soo diri doonaan bayaannada koontada, iimaylo muhiim ah iyo wax kaloo badan.

Xaqiiji in Milliman uu hayo macluumaadkaaga xidhiidhka ee hadda adiga oo gelaya Retirement (Hawlgabka): My Plan (Qorshaheyga Ceymis) ama adigoo ka wacaya Milliman lanbarka 1-800-726-8303.

Booqo Retirement (Hawlgabka): My Plan (Qorshaheyga) si aad u hesho tilmaamaha ku aadan gelitaanka si aad marin ugu hesho macluumaadka akoonkaaga si onlayn ah. Markaad Joogto Qeybta Hawlgabka (Retirement): My Plan (Qorshaheyga) waxaa laguu gudbin doonaa akoonkaaga Qorshaha Hawlgabka Sugan, oo ay marti galiso Milliman, ama waxaad si toos ah u geli kartaa millimanbenefits.com.

Guud ahaan, waa inaad jirtaa 65 ama ka weyn si aad wax qeybin uga qaadato Qorshaha. Sida lacag looga bixiyo akoonkaaga SRP waxay ku xidhan tahay inta lacag ee akoonkaaga ku jirto.

 • Haddii aad ka weyn tahay 65 sano oo akoonkaaga ay ku jirto lacag ka badan $2,400, waxa laguu siin doonaa si qaybo bille ah (iyadoo markaa laga jaraayo cashuuraha qasabkaah).
 • Haddii aad ka weyn tahay 65 jir, oo aanad sii ahayn mid sii shaqeeya, oo akoonkaaga ay ku jirto $2,400 ama wax ka yar, waxa lagu siin doonaa lacagta si hal mar ah(iyadoo markaa laga jaraayo cashuuraha qasabka ah).

Qorshahan looma dejin in uu aqbalo wax ku biirinada ka qaybqaataha. Loo-shaqeeyahaagu wuxuu wax ku biiriyaa akoonkaada saacad kasta oo lagu shaqeeyo Heshiiska Gorgortanka Wadareed marka aad noqoto ka qaybqaate (6 bilood ka dib saacada ugu horeysa ee aad u shaqeeneyso sidii ka daryeel bixiye ahaan). Haddii aad rabto inaad wax ku biiriso hawlgabkaaga, waxaad wax ku biirin kartaa IRA

Maalgelinta qorshaha waxaa haga Ammaano-hayayaal oo waxaana maamula xirfadlayaal maalgashi si ay u kobocdo waqti ka dib oo ayna ugu darsamaan kaydka hawlgabkaaga. SRP waxay isticmaashaa lacagaha taariikhda la bartilmaameedsanayo si ay u kala duwaneyso maalgalintaada iyadoo lagu salaynayo taariikhda dhalashadaada.

Haddii aad la kulantay shuruudihii aad xaqa ugu yeelaneysay, lacagta ku jirta Qorshahaaga Hawlgabka Sugan (SRP) adigaa iska leh, xitaa ka dib marka shaqadaada ka daryeel bixiyaha mushahaarka qaata ay dhammaato!

Loo-shaqeeyahaagii hore waxba kuma sii biirin doono akoonkaaga, laakiin waxaad arki kartaa hadhaaga akoonkaaga oo waxaad ku maamuli kartaa akoonkaaga onlaynka adoo u maraaya Retirement (Hawlgabka): My Plan (Qorshaheyga Ceymis) websayd uu martigeliyo Milliman. 

Haddii aanan sii ahayn daryeel bixiye, maxaan u sugayaa si aan lacagtayda u helo?
Qorshaha waxaa loogu talagalay inuu kaa caawiyo bixinta dakhliga hawlgabka. Xogta qorshahu waxa uu tilmaamayaa in daryeelayaal badan ay qaataan wakhti nasasho oo ayna ku noqdaan shaqada 24 bilood gudahood. Taasi waa sababta haddii koontadaada ay tahay $2,400 ama ka badan, xitaa haddii aadan sii wadin xirfadda daryeel bixinta,  Ammaano-yaashaadu waxay mudnaan ka dhigeen in akoonkaaga lacag lagala bixi karo oo kaliya marka aad gaadho 65 jir ama wax ka danbeeya. Daryeel-bixintu waa shaqo adag oo qof kastaa ma’ahan miduu ka dhiganaayo xirfadiisa. Haddii koontada daryeelaha ay ka yar tahay $2,400 oo daryeel bixiyaha uusan shaqeynin 24 bilood, xogtu waxay muujineysaa inay u badan tahay inaysan ku soo laaban doonin xirfadda, sidaas darteed Qorshuhu wuxuu u qaybiyaa lacagaha si ay u xoojiyaan kaydkooda hawlgabka qorshaha shaqo-bixiyaha cusub haddii ay doortaan. Warka wanaagsani ayaa ah in lacagtaada wali lasii maalgelinayo 24-kaas bilood taasoo siineysa fursad ay ku sii korodho. Haddii aad ku soo noqoto shaqadii isla loo-shaqeeyaha ama shaqo-bixiye kale oo hoos yimaada heshiiska gorgortanka wadareed, wax ku biirintaada ayaa si toos ah mar kale u geli doonta koontadaada.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.