Koritaanka

Koorasooyinka CE waxay ku dhismaan aqoonta aad ka heshay Tababarka Aasaasiga ah, iyagoo siinaya xirfado gaar ah oo dheeraad ah xaaladaha aad la kulmi karto markaad taageereyso macaamiisha.

Tabbabarka Qofka Loo Gaar Yeelay

Koorsooyinka onleenka ah waxay bixiyaan maadooyin kala duwan, laga bilaabo guudmarka ilaa sahminta qotada dheer ee ku saabsan mawduucyo gaar ah oo ku habboon adiga iyo macmiilkaaga.

Dabacsanaanta

Koorsooyinka CE waxaa laga heli karaa qof ahaan iyo onlayn, oo kuu ogolaanaya inaad wax ku barato xawaarahaaga iyo mar kasta oo ay kugu habboon tahay.

Koorsooyinka Waxbarashadda Dadka Wawayn waxaa lagu heli karaa qaababkaan:

Onlayn ahaan: Waxaa la heli karaa wakhti walbo si aad ugu qaadato jadwalkaaga.
Aqoon kororsiyada onleenka ah: Koorsooyin la qorsheeyo, oo uu daadihiyo macalinka, onleen ah oo aad qaadan kartid adigoo guriga jooga.
Qof Ahaan Loo Xaadiro: Koorsooyinka tabbabarka goobta lagu qabanayo, uu daadihiyo macalinka ee la jadwaleeyay.

Gal Caregiver Learning Center (Xarunta Waxbarashada Daryeel Bixiyaha) si aad u aragto dhammaan koorsooyinka Waxbarashadda Dadka Wawayn ee aad heli karto. Wax dhico ah kuma heli kartid koorso aad horay u dhamaysatay, marka waxaa muhiim inaad iska diiwaangeliso koorsooyin aanad hore u qaadan.

Iftiiminta Waxbarashadda Dadka Wawayn ee Onleenka ah

Fasalkani wuxuu diiradda saarayaa muhiimada daryeelka jidhka iyo maqaarka iyo doorka HCA-yada ee horumarinta maqaarka caafimaadka qaba. Fasalka waxaa kamid noqon doona dib-u-eegista xakamaynta caabuqa iyo farsamooyinka jidhka.

Dhibcaha CE: 3 saacadood

Qaabka koorsada: Aqoon kororsiga onleenka ah

Fasalkan waxaa diirada lagu saarayaa fahamka waxa uu yahay daalka naxariistu keento iyo sida uu u saamayn karo daryeelka macmiilka. Fasalka waxaa ku jira astaamaha iyo calaamadaha iyo farsamooyinka kahortagga.

Dhibcaha CE: 3 saacadood

Qaabka koorsada: Aqoon kororsiga onleenka ah

Fasalkani wuxuu diiradda saarayaa hubinta in HCA-yadu ay ku ilaaliyaan raaxaada macmiilka gurigiisa dhexdiisa iyaga oo siinaya daryeel guri oo dhaqan ahaan xasaasi ah. Fasalka waxaa ku jira tilmaamaha sida loo muujiyo xasaasinimada dhaqanka.

Dhibcaha CE: 3 saacadood

Qaabka koorsada: Aqoon kororsiga onleenka ah

Fasalkani wuxuu diirada saarayaa xirfadaha wadaxiriirka ee HCA-yada adeegsan karaan si ay ula xidhiidhaan macaamiisha si kalsooni iyo xirfad leh. Fasalkani waxaa sidoo kale ku jira tilmaamo khuseeya la kulanka macaamiisha marki ugu koowaad iyo wadaxiriirka xuduudaha xirfadeed.

Dhibcaha CE: 3 saacadood

Qaabka koorsada: Aqoon kororsiga onleenka ah

Koorsadani waxay dabaraysaa aaladaha iyo xirfadaha garashada ee la taaban karo ee daryeelayaashu u adeegsan karaan hawl maalmeedkooda si ay u kordhiyaan maan ku fekerka, tusaale ahaan inay kordhiyaan wacyigooda deegaankooda, jidhkooda, dabeecadahooda, iyo fikradaha iyo shucuurta gudaha. Wacyigelintan korodhay waxay ka caawisaa daryeel bixiyeyaasha inay si fiican ula qabsadaan walbahaarka iyo walaaca, inay si wax ku ool ah u maareeyaan xaaladaha daran, iyo inay wanaajiyaan waxtarkooda daryeel bixiyeyaal ahaan. Wax badan ka ogow.

Dhibcaha CE: 6 saacadood

Qaabka koorsada: Aqoon kororsiga onleenka ah

Ka Bilow Caregiver Learning Center (Xarunta Waxbarashada Daryeel Bixiyaha)

  • Arag shuruudaha tababarkaaga ee wakhti xaadirkan.
  • Sahmi koorsooyinka Waxbarashadda Dadka Wawayn ee la heli karo.
  • Isku Diiwaangeli Koorsooyinka CE.
  • Ku dhamaystir koorsooyinka onleenka ah luuqado badan.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.