Sự Phát Triển

Các khóa CE được xây dựng dựa trên kiến​thức thu được trong Basic Training (Khóa Đào Tạo Cơ Bản), cung cấp thêm nhiều kỹ năng chuyên môn để bạn xử lý các tình huống có thể gặp phải khi hỗ trợ thân chủ.

Khóa Đào Tạo Phù Hợp Với Từng Cá Nhân

Các khóa học trực tuyến cung cấp nhiều chủ đề đa dạng, từ tổng quan đến khám phá chuyên sâu về các chủ đề cụ thể có liên quan đến bạn và thân chủ.

Sự Linh Hoạt

Các khóa CE có hình thức trực tiếp và trực tuyến, cho phép bạn học theo nhịp độ riêng của mình, vào bất cứ thời gian nào thuận tiện với bạn.

Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) có các hình thức sau:

Trực Tuyến: Bạn có thể tham dự bất cứ lúc nào tùy theo lịch biểu của mình.
Hội Thảo Trên Web: Các khóa học trực tuyến được lên lịch, do giảng viên dẫn dắt, bạn tham gia tại nhà.
Trực Tiếp: Các khóa đào tạo tại chỗ được lên lịch, do giảng viên dẫn dắt.

Hãy đăng nhập vào Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên) để xem tất cả các khóa Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) dành cho bạn. Bạn không thể nhận được tín chỉ cho khóa học bạn đã hoàn thành trước đó, vì vậy bạn cần phải đăng ký tham gia các khóa học bạn chưa từng tham gia trước đó.

Tiêu Điểm Của Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) Trực Tuyến

Lớp học này tập trung vào tầm quan trọng của việc chăm sóc da và cơ thể cũng như vai trò của HCA trong việc tăng cường sức khỏe cho da. Lớp học sẽ có một phần ôn tập về cơ học thân thể và kiểm soát bệnh truyền nhiễm.

Tín chỉ CE: 3 giờ

Hình thức tổ chức khóa học: Hội Thảo Trên Web

Lớp học này tập trung vào việc tìm hiểu chứng suy giảm lòng thương là gì và chứng bệnh này có thể tác động như thế nào đến việc chăm sóc thân chủ. Lớp học đề cập đến các dấu hiệu, triệu chứng và kỹ thuật phòng ngừa.

Tín chỉ CE: 3 giờ

Hình thức tổ chức khóa học: Hội Thảo Trên Web

Lớp học này tập trung vào việc đảm bảo HCA duy trì sự thoải mái cho thân chủ tại nhà riêng của họ bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà phù hợp với văn hóa. Lớp học có hướng dẫn về cách thể hiện sự nhạy cảm về văn hóa.

Tín chỉ CE: 3 giờ

Hình thức tổ chức khóa học: Hội Thảo Trên Web

Lớp học này tập trung vào các kỹ năng giao tiếp mà HCA có thể vận dụng để tương tác một cách tự tin và chuyên nghiệp với thân chủ. Lớp học này có hướng dẫn về cách gặp gỡ thân chủ lần đầu tiên và truyền đạt về ranh giới nghề nghiệp.

Tín chỉ CE: 3 giờ

Hình thức tổ chức khóa học: Hội Thảo Trên Web

Khóa học này đề cập đến các kỹ năng và công cụ nhận thức thực tế mà chăm sóc viên có thể vận dụng vào các hoạt động hằng ngày để tăng cường chánh niệm, tức là nâng cao nhận thức về môi trường, cơ thể, hành vi cũng như suy nghĩ và cảm xúc bên trong của họ. Nhận thức nâng cao này giúp chăm sóc viên ứng phó tốt hơn với chứng lo âu và căng thẳng, kiểm soát hiệu quả hơn những tình huống căng thẳng, đồng thời nâng cao hiệu quả công việc khi làm chăm sóc viên. Tìm hiểu thêm.

Tín chỉ CE: 6 giờ

Hình thức tổ chức khóa học: Hội Thảo Trên Web

Bắt Đầu tại Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên)

  • Xem các yêu cầu đào tạo hiện tại dành cho bạn.
  • Tìm hiểu các khóa Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) hiện có.
  • Đăng ký tham gia các Khóa CE.
  • Hoàn thành các khóa học trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.