Học Tập

Tìm hiểu các kỹ năng để khởi đầu sự nghiệp và giúp bạn cung cấp dịch vụ chăm sóc có chất lượng.

Các Phúc Lợi Đào TạoCaregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên)

Sức Khỏe

Nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi hỗ trợ bạn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phúc Lợi Y TếTài Khoản Phúc Lợi Y Tế

Hưu Trí

Tìm hiểu về Chương Trình Hưu Trí của bạn và bắt đầu tiết kiệm cho lúc nghỉ hưu. 

Chương Trình Hưu TríRetirement: My Plan

Tìm Công Việc Phù Hợp

Tìm công việc ở gần và người chăm sóc dự phòng thông qua Carina mà không mất phí.

Phúc Lợi Tìm Công Việc Phù HợpCarina

Bắt Đầu Với Tư Cách Là Chăm Sóc Viên

Cho dù đang chăm sóc người thân hay muốn trở thành chăm sóc viên thì bạn đều có thể được trả lương trong khi tiếp nhận khóa đào tạo mà bạn cần. Nhận hướng dẫn về khóa đào tạo mà bạn cần để bắt đầu làm việc và những lời khuyên chung để thành công.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.