Tìm công việc và thu nhập ổn định.

Tạo Hồ Sơ Cá Nhân

Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP) có thể tạo hồ sơ để giới thiệu kỹ năng, kinh nghiệm và tình trạng sẵn sàng làm việc của bản thân.

Tìm Hiểu Việc Làm

Sử dụng tính năng tìm kiếm cũng như các bộ lọc để tìm việc làm chăm sóc tại nhà ở gần bạn và làm việc theo lịch biểu của bạn.

Kết Nối Với Người Phù Hợp

Gửi tin nhắn, trò chuyện qua điện thoại và gặp mặt trực tiếp để phỏng vấn nhằm tìm người phù hợp.

Tìm Người Chăm Sóc Dự Phòng
hoặc Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em

Ngoài kết nối chăm sóc viên với thân chủ mới, chăm sóc viên còn có thể sử dụng Carina để tìm người chăm sóc dự phòng hoặc thay thế cho thân chủ của họ.

Carina cũng kết nối các gia đình tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ em với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em có kinh nghiệm cung cấp chương trình giáo dục sớm tại nhà của họ.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.