855-803-2095

peer.mentorship@myseiubenefits.org
Đội Ngũ Peer Mentor (Cố Vấn Nghề Nghiệp) làm việc từ 9:00 sáng – 5:00 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu.

Khi bạn gọi điện, Peer Mentor (Cố Vấn Nghề Nghiệp) có thể đang hỗ trợ các chăm sóc viên khác. Vui lòng để lại lời nhắn và thời điểm thuận tiện nhất để đội ngũ cố vấn gọi lại cho bạn. Đội ngũ Peer Mentor (Cố Vấn Nghề Nghiệp) sẽ liên hệ lại trong vòng 24 – 48 giờ.

Ngoài tiếng Anh, bạn có thể trò chuyện với đội ngũ Peer Mentor (Cố Vấn Nghề Nghiệp) bằng các ngôn ngữ sau: Tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Việt, tiếng Tigrinya, tiếng Amhara, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Somali và tất cả các ngôn ngữ khác có thể được cung cấp qua dịch vụ thông dịch trên điện thoại.

Hỗ Trợ Qua Email

Bạn có thể gửi email cho Peer Mentor (Cố Vấn Nghề Nghiệp) để nêu ra câu hỏi hoặc nhu cầu của mình bất cứ lúc nào. Bạn sẽ nhận được phản hồi trong vòng 24 – 48 giờ.

Phiên Hỗ Trợ 30 Phút Qua Điện Thoại

Phiên hỗ trợ này có thể giúp bạn củng cố các kỹ năng đã học trên lớp và tự tin hơn khi cung cấp dịch vụ chăm sóc. Bạn có thể đặt lịch hỗ trợ qua điện thoại bất kỳ lúc nào – khi bạn bắt đầu công việc chăm sóc, chuẩn bị cho kỳ thi cấp chứng chỉ HCA hoặc thậm chí sau khi bạn đã vượt qua kỳ thi này.

Hội Thảo Trên Web Đã Lên Lịch

Tham dự hội thảo trực tiếp trên web qua ứng dụng Zoom để nhận được hỗ trợ trực tuyến miễn phí từ Peer Mentor (Cố Vấn Nghề Nghiệp) cùng với những chăm sóc viên khác như bạn. 

Tìm hiểu những gì sẽ xảy ra trước, trong hoặc sau BT70v4. Sau hội thảo trên web, bạn sẽ hiểu rõ về khóa đào tạo của mình và cách hoàn thành khóa học một cách thành công.   

Bạn cũng sẽ nhận được các nguồn trợ giúp hữu ích để giúp loại bỏ các rào cản khác mà bạn có thể gặp phải trong khóa đào tạo mình hoàn thành trong năm đầu tiên với tư cách là Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà Có Chứng Chỉ.   

Bạn có thể tham dự hội thảo trên web này nhiều lần! Tham dự trước lớp học đầu tiên của bạn hoặc sau khi bạn bắt đầu khóa đào tạo.  

 • Ngày: mọi Thứ Ba.  
 • Thời gian: 4:00 đến 5:00 chiều  
 • Liên kết tới Zoom: myseiubenefits-org.zoom.us/j/92219265440 
  • Nhấp vào Liên kết tới Zoom 2 phút trước khi bắt đầu hội thảo trên web.  

Bạn có câu hỏi về tài liệu khóa học trực tuyến mà bạn đang học trong BT70v4? Hãy tham gia hội thảo trên web này để được dạy kèm miễn phí sau giờ học trên lớp.  

Trong hội thảo trên web, bạn có thể:  

 • Nhận trợ giúp về nội dung mà bạn đang học trong các bài học trực tuyến.  
 • Đảm bảo rằng bạn hiểu những kiến thức mình đang học trong các lớp học trực tuyến về vai trò và trách nhiệm của Hộ Lý Chăm Sóc Tại Nhà (HCA) khi cung cấp dịch vụ chăm sóc cho thân chủ. 
  • Bài học trực tuyến bao gồm các tài liệu về cách đặt ra ranh giới, quyền của thân chủ, giao tiếp với thân chủ và nhiều nội dung khác.

Hãy gọi 855-803-2095 hoặc gửi email đến địa chỉ Peer.Mentorship@myseiubenefits.org để nhận liên kết tham gia trên Zoom. 

 • Ngày: Thứ Tư hằng tuần. 
 • Thời gian: 4:00 – 5:00 chiều

Sau khi bạn hoàn thành Basic Training 70 (Khóa Đào Tạo Cơ Bản 70), hãy tham gia hội thảo trên web này để xem lại các khái niệm và kỹ năng thực hành mà bạn đã học trên lớp. Peer Mentor (Cố Vấn Nghề Nghiệp) sẽ giúp bạn ôn lại kiến thức, đồng thời đưa ra hướng dẫn và nguồn trợ giúp để giúp bạn tự tin vào kỹ năng chăm sóc của mình.  

BT70v4  

 • Ngày: Thứ Năm hằng tuần.  
 • Thời gian: 4:00 – 5:00 chiều  

BT70v3  

 • Ngày: Thứ Sáu hằng tuần.  
 • Thời gian: 4:00 – 5:00 chiều 

Hãy gọi điện cho Peer Mentor (Cố Vấn Nghề Nghiệp) theo số 855-803-2095 hoặc gửi email đến địa chỉ Peer.Mentorship@myseiubenefits.org để nhận liên kết tham gia trên Zoom. 

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.