855-803-2095

peer.mentorship@myseiubenefits.org
Hagayaasha Aasaaga waxaa la helaa 9 a.m. – 5 p.m., Isniin-Jimce.

Marka aad soo wacdo, Hagayaasha Asaagaa waxaa laga yaabaa inay ku jiraan taleefanka iyagoo taageeraya daryeel bixiyayaasha kale. Fadlan u dhaaf fariin leh taariikhda iyo wakhtiga ugu fiican si aan dib kuugu wacno. Waxaad ka maqli doontaa Hagaha Asaaga 24-48 saacadood gudahood.

Ingriiska ka sokoow, waxaad kula hadli kartaa Hagaha Asaaga luqadaha soo socda: Cantonese, Mandarin, Fiyatnaamiis, Tigrinya, Amxaari, Isbaanish, Carabi, Soomaali, iyo dhammaan luqadaha kale waxaa loogu adeegi karaa khadka luqadda.

Taageerada Iimaylka

Waxaad iimayl ugu diri kartaa Hagaha Asaagaa wixii ah su’aalahaaga iyo baahiyahaaga wakhti walbo. Waxaad filan kartaa jawaab 24-48 saacadood gudahooda.

Kulan Taleefan oo 30-Daqiiqo ah

Kalfadhigu wuxuu kaa caawin karaa inaad dib u cusboonaysiiso xirfadaha lagu barto fasalka oo aad kalsooni ku hesho daryeelka. Waxaad ballansan kartaa kulan taageero wakhti kasta—marka aad bilowdo daryeel bixinta, isku diyaari imtixaankaaga shahaadada ah ee HCA ama xitaa ka dib markaad kolhore ka gudubtay imtixaanka.

Aqoon Kororsiga Onleenka ah ee La Qorsheeyay

Xaadir aqoon kororsiga onleenka ah ee tooska ah oo ka dhacaya Zoom si aad ugu hesho taageerada Waaniyaha Asaagaa oo bilaash ah onleen ahaan oo aad ka helayso daryeel bixiyeyaasha kale ee adigoo kale ah. 

Baro waxa aad filan karto kahor, inta lagu jiro iyo ka-gadaal BT70v4. Kadib aqoon kororsiga onleenka ah, waxaad si cad u fahmi doontaa tabbabarkaaga iyo sida guusha leh ee loo dhameystiro koorsada.   

Waxaad sidookale heli doontaa kheyraad waxtar leh si ay kaaga caawiyaan in aad meesha ka saarto caqabadaha kale ee laga yaabo in aad la kulanto inta lagu jiro tababarka aad dhammaystirayso sanadkaaga ugu koowaad HCA caadi ah ahaan.   

Waxaad tagi kartaa aqoon kororsiga onleenka ah wax ka badan hal mar! Xaadir kahor fasalkaaga koowaad ama ga-daal markaad bilowdo tabbabarkaaga.  

 • Taariikhda: Talaado walbo.  
 • Waqtiga: 4 ilaa 5 p.m.  
 • Gujo-raaca Zoom: myseiubenefits-org.zoom.us/j/92219265440 
  • Ku dhufo gujo-raaca Zoom 2 daqiiqo kahore bilowga aqoon kororsiga onleenka ah.  

Ma qabtaa wax su’aalo ah oo ku saabsan agabyada koorsada ee onleenka ah ee aad ku baranayso BT70v4? Ku soo biir aqoon kororsigan onleenka ah si aad u hesho taageero waxbarid oo bilaasha ah inta aad bogayso fasalkaaga.  

Inta lagu jiro aqoon kororsiga onleenka ah waxaad:  

 • Caawin u heli kartaa waxa aad ku baranayso casharada onleenka ah.  
 • Hubi inaad fahantay waxaad ku baranayso xiisadaha onleenka ah ee ku saabsan doorarka iyo mas’uuliyadaha Kaaliyaha Daryeelka Guriga (HCA) marka aad daryeel siinayso macaamiisha. 
  • Casharrada onleenka ah waxaa ka mid ah agabyada dejinta xuduudaha, xuquuqaha macmiilka, xidhiidhka aad la sameynayso macmiilkaaga iyo in kaloo badan.

Wac 855-803-2095 ama iimayl ugu dir Peer.Mentorship@myseiubenefits.org si aad u hesho gujo-raaca Zoom ee aad ku galayso. 

 • Taariikhda: Arbaco walbo. 
 • Waqtiga: 4-5 p.m.

Kadib markaad bogto Tabbabarka Aasaasiga Ah 70, xaadir aqoon kororsigan onleenka ah si aad u eegto xirfadaha gacanta laga qabto iyo fekradaha aad ku baratay fasalka. Waaniyeyaasha Asaagaa waxay kaa caawin doonaan inaad dib u cusboonaysiiso aqoontaada waxayna ku siinayaan hagida iyo kheyraadka kaa caawinaya inaad kobciso kalsoonida aad ku qabto xirfadahaaga daryeel bixinta.  

BT70v4  

 • Taariikhda: Khamiis walbo.  
 • Waqtiga: 4-5 p.m.  

BT70v3  

 • Taariikhda: Jimce walbo.  
 • Waqtiga: 4-5 p.m. 

Ka wac Waaniyaha Asaagaa lambarka 855-803-2095 ama iimayl ugu dir Peer.Mentorship@myseiubenefits.org si aad u hesho gujo-raaca Zoom ee aad ku galayso. 

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.