Chuyển tới:

Caregiver Kicks

Giày miễn phí có kiểu dáng thời trang, mang lại cảm giác thoải mái, an toàn cho chăm sóc viên – lựa chọn trong số hơn 70 kiểu dáng từ các thương hiệu như Reebok và Skechers.

Tools for Calm

Tìm hiểu các công cụ thiết thực giúp giảm bớt căng thẳng. Khóa học kéo dài 6 buổi hằng tuần, mỗi buổi kéo dài 1 giờ và học viên có thể tham gia để lấy tín chỉ Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên).

Headspace Care

Kết nối với một huấn luyện viên chuyên nghiệp thông qua ứng dụng Headspace Care để được tư vấn và hướng dẫn về cách giảm căng thẳng, theo dõi các mục tiêu về cuộc sống và thể lực cũng như lấy lại động lực – bạn có thể thực hiện tất cả những việc này nhờ tính năng nhắn tin bằng văn bản có tính bảo mật. 

Các thành viên trên 18 tuổi trong gia đình bạn cũng có thể tải ứng dụng Headspace Care miễn phí. 

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.