Đường Dây Điện Thoại 24/7

Tất cả các đường dây điện thoại bên dưới đều sử dụng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, có hỗ trợ hơn 150 ngôn ngữ. Bạn được miễn phí khi gọi đến các dịch vụ này 24/7.

Đối với các trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911.

Gọi 988 để liên lạc với 988 Suicide and Crisis Lifeline (Đường Dây Nóng Ngăn Chặn Tự Tử và Khủng Hoảng 988) (trước đây gọi là National Suicide Prevention Lifeline – Đường Dây Nóng Ngăn Chặn Tự Tử Quốc Gia).
Đường dây điện thoại này cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí và bảo mật từ các chuyên gia tư vấn đã qua đào tạo cho những người có nỗi đau tinh thần, cũng như hướng dẫn cách giúp những người đang gặp phiền muộn trong cuộc sống.

Gọi 211 hoặc truy cập trang web 211.org để nhận dịch vụ trợ giúp thiết yếu về đời sống cá nhân và các dịch vụ như thực phẩm, chỗ ở, chỉ dẫn về tài chính, tình trạng nghiện ngập, bạo lực gia đình, giáo dục hoặc việc làm, sức khỏe cảm xúc và nhiều vấn đề khác.

Washington Recovery Help Line (Đường Dây Trợ Giúp Hồi Phục Washington): 1-866-789-1511.
Gọi điện để được trợ giúp về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện.

National Domestic Violence Hotline (Đường Dây Nóng Ngăn Chặn Bạo Lực Gia Đình Quốc Gia): 1-800-799-7233.
Gọi điện nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết gặp phải tình trạng bạo lực gia đình. Bạn cũng có thể nhắn tin "start" gửi đến số 88788.

Các Nguồn Trợ Giúp Về Tự Chăm Sóc Và Sức Khỏe Cảm Xúc

Chăm sóc viên thường đặt nhu cầu của thân chủ lên hàng đầu, nhưng họ cũng cần phải chăm sóc bản thân. Có nhiều phúc lợi có thể giúp chăm sóc viên giải quyết tình trạng căng thẳng, lo âu cũng như trầm cảm của mình. Tất cả các chăm sóc viên đều có quyền truy cập:

 • Headspace Care*: Một ứng dụng cấp quyền truy cập vào dịch vụ huấn luyện về sức khỏe cảm xúc ngay trong hiện tại, trị liệu, thiền có hướng dẫn, các bài tập chánh niệm và các nguồn trợ giúp về công việc/cuộc sống.
 • Tools for Calm: Một khóa Continuing Education (Khóa Giáo Dục Thường Xuyên) gồm 6 tín chỉ, dạy những cách thực tế để vận dụng chánh niệm vào cuộc sống.

Đối với những chăm sóc viên đã đăng ký tham gia chương trình sức khỏe của SEIU 775 Benefits Group, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe sẽ bao gồm dịch vụ tư vấn trực tiếp và qua mạng, quản lý thuốc và các nguồn trợ giúp trực tuyến.

Nguồn Trợ Giúp Trực Tuyến

Nếu bạn sống ở Quận King, hãy yêu cầu giới thiệu luật sư (có thể cung cấp dịch vụ thông dịch):

 


 

Nhận nguồn trợ giúp miễn phí về pháp lý trong toàn tiểu bang:

 • Washington LawHelp.
  Nguồn trợ giúp cung cấp sự hỗ trợ miễn phí về pháp lý.
 • Danh Mục Hiệp Hội Luật Sư Tiểu Bang Washington.
  Danh mục các hội luật sư tiểu bang được sắp xếp theo quận, nhiều hiệp hội trong số này có dịch vụ giới thiệu luật sư miễn phí.
 • Northwest Justice Project.
  Hỗ trợ pháp lý miễn phí về nhu cầu của con người, chẳng hạn như nhà ở, an toàn trong gia đình, đảm bảo thu nhập, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Therapy for Black Girls: The Impact of Racial Trauma (Liệu Pháp Cho Các Cô Gái Da Đen: Tác Động của Chấn Thương Chủng Tộc). (Tiếng Anh): Tiến Sĩ Tâm Lý Học Được Cấp Phép – Candice Nicole Hargons – thảo luận về công việc mà cô đã, đang và sẽ tiếp tục làm để hỗ trợ Người Da Đen tiếp cận những nguồn trợ giúp nhằm vượt qua chấn thương chủng tộc.

Project Lotus (Tiếng Anh): Một cộng đồng trực tuyến trao quyền cho người Mỹ gốc Á chăm sóc và nói về sức khỏe cảm xúc của họ mà không bị kỳ thị.

Black Emotional and Mental Health Collective (Tiếng Anh): Một tổ chức quốc gia chống lại các rào cản chủng tộc đối với việc chăm sóc sức khỏe cảm xúc thông qua các chương trình giáo dục và đào tạo.

Sở Dịch Vụ Y Tế và Xã Hội Tiểu Bang Washington (DSHS): Được tiếp cận phiếu thực phẩm, nhà ở và hỗ trợ nuôi con, sức khỏe cảm xúc, dịch vụ cai nghiện, v.v.

Feeding America: Tìm các mặt hàng thực phẩm và tạp hóa miễn phí trong khu vực địa phương của bạn. Truy cập trang web Feeding America để tìm ngân hàng thực phẩm. 

Find Your Words (Tiếng Anh và Tiếng Español): Các nguồn trợ giúp trực tuyến giúp bạn chăm sóc bản thân tốt hơn, giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn, yêu cầu được trợ giúp và hướng dẫn nói chuyện với con cái về sức khỏe cảm xúc của chúng.

Emotional Support Human: Nguồn trợ giúp tìm sự hỗ trợ, đồng thời hỗ trợ những người khác đang gặp khó khăn về sức khỏe cảm xúc.

Các Nguồn Trợ Giúp Của Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ Về Hỗ Trợ Cảm Xúc Và Tư Vấn Cho Những Người Trải Qua Nỗi Đau (Tiếng Anh và Tiếng Español): Các nguồn trợ giúp cũng như nhóm hỗ trợ ở gần bạn cung cấp sự hỗ trợ về cảm xúc và tư vấn cho những người trải qua nỗi đau, mất mát.

A Self-care Guide for Professional Caregivers (Hướng Dẫn Tự Chăm Sóc Dành Cho Chăm Sóc Viên Chuyên Nghiệp): Các mẹo và nguồn trợ giúp nhằm giúp chăm sóc viên thực hành hoạt động tự chăm sóc.

Bộ Công Cụ Về Sức Khỏe Cảm Xúc Của National Institutes of Health (Viện Y Tế Quốc Gia) (Tiếng Anh và Tiếng Español): Các bài viết và mẹo chăm sóc sức khỏe cảm xúc, bao gồm căng thẳng, chánh niệm, xử lý cảm xúc và đương đầu với mất mát.

National Alliance on Mental Illness (Liên Minh Quốc Gia Về Bệnh Tâm Thần – NAMI): NAMI cung cấp các nhóm hỗ trợ trực tiếp và qua mạng để kết nối với những người lớn khác đang gặp khó khăn với tình trạng sức khỏe tâm thần, cũng như các nguồn trợ giúp trực tuyến miễn phí. Tìm Một Nhóm Hỗ Trợ thông qua chi hội ở địa phương của bạn.  

*Điều kiện: Headspace Care dành cho những chăm sóc viên đã làm việc ít nhất 1 giờ đủ điều kiện với vai trò là Nhà Cung Cấp Cá Nhân (CDWA) hoặc những chăm sóc viên làm việc cho Addus of WA, Amicable, CCS, CDM, Chesterfield, Coastal CAP, Concerned Citizens, First Choice, KWA, All Ways Caring, Senior Life và Millenia.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.