ខ្សែទូរសព្ទ 24/7

ខ្សែទូរសព្ទទាំងអស់ខាងក្រោមមានជាភាសាអង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ ដោយមានជំនួយភាសាច្រើនជាង 150 ភាសា។ វាគឺឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកក្នុងការហៅទៅសេវាកម្មទាំងនេះ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ នៅថ្ងៃណាមួយក្នុងសប្តាហ៍។

សម្រាប់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 911។

សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 988 សម្រាប់ខ្សែទូរសព្ទបន្ទាន់ផ្នែកវិបត្តិ និងការធ្វើអត្តឃាត 988 ពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាខ្សែទូរសព្ទបន្ទាន់សម្រាប់បង្ការជីវិតពីការធ្វើអត្តឃាតជាតិ។
ខ្សែទូរសព្ទនេះផ្តល់ការគាំទ្រដោយឥតគិតថ្លៃ និងសម្ងាត់ពីអ្នកប្រឹក្សាដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ក៏ដូចជាការណែនាំអំពីរបៀបជួយមនុស្សក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលមានទុក្ខព្រួយ។

ទូរសព្ទទៅលេខ 211 ឬចូលទៅកាន់ 211.org ឬជំនួយជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដ៏សំខាន់ សម្រាប់សេវាកម្មដូចជា អាហារ លំនៅឋាន ការណែនាំហិរញ្ញវត្ថុ ការញៀន អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការអប់រំ ឬការងារ សុខុមាលភាពផ្លូវអារម្មណ៍ និងច្រើនទៀត។

ខ្សែទូរសព្ទជំនួយការសង្គ្រោះរដ្ឋ Washington1-866-789-1511
អំពាវនាវរកជំនួយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន។

ខ្សែទូរសព្ទទាន់ហេតុការណ៍នៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាតិ1-800-799-7233
សូមហៅទូរសព្ទ ប្រសិនបើអ្នក ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់បានជួបប្រទះអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។ អ្នកក៏អាចផ្ញើសារ "ចាប់ផ្តើម" ទៅលេខ 88788 ផងដែរ។

ធនធាន​ថែទាំ​ខ្លួន​ឯង និង​សុខភាព​ផ្លូវ​ចិត្ត

អ្នកថែទាំជារឿយៗដាក់តម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេជាមុនសិន ប៉ុន្តែវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែទាំខ្លួនអ្នកផងដែរ។ មានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកថែទាំដែលអាចជួយដោះស្រាយភាពតានតឹង ការថប់បារម្ភ និងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត។ អ្នកថែទាំទាំងអស់មានសិទ្ធិចូលទៅកាន់៖

 • Headspace Care*៖ កម្មវិធីដែលផ្តល់សិទ្ធិចូលទៅកាន់ការបង្វឹកសុខភាពផ្លូវចិត្តជាក់ស្តែង ការព្យាបាល ការធ្វើសមាធិដែលមានការណែនាំ លំហាត់សតិដឹង និងធនធានការងារ/ជីវិត។
 • Tools for Calm (ឧបករណ៍សម្រាប់ភាពស្ងប់អារម្មណ៍)៖ វគ្គអប់រំបន្ត 6 ក្រេឌីត ដែលបង្រៀនពីវិធីជាក់ស្តែងក្នុងការបញ្ចូលសតិដឹងទៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

សម្រាប់អ្នកថែទាំដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងសុខភាព SEIU 775 Benefits Group ការធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នករួមមានការប្រឹក្សាដោយផ្ទាល់ និងតាមអ៊ីនធឺណិត ការគ្រប់គ្រងឱសថ និងធនធានលើអ៊ីនធឺណិត។

ធនធានលើអ៊ីនធឺណិត

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងខោនធី King សូមស្វែងរកការបញ្ជូនបន្ត (សេវាកម្មអ្នកបកប្រែអាចនឹងមាន)៖

 


 

ទទួលបានធនធានច្បាប់ទូទាំងរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ៖

 • Washington LawHelp
  ធនធានសម្រាប់ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • បញ្ជីឈ្មោះគណៈមេធាវីរដ្ឋ Washington
  បញ្ជីឈ្មោះគណៈមេធាវីរបស់រដ្ឋដែលរៀបចំដោយខោនធី ដែលភាគច្រើននៃគណៈមេធាវីនេះមានសេវាបញ្ជូនបន្តសម្រាប់មេធាវីដោយឥតគិតថ្លៃ។
 • គម្រោងយុត្តិធម៍ភាគពាយ័ព្យ។
  ជំនួយផ្នែកច្បាប់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់តម្រូវការប្រជាជនដូចជា ផ្ទះសម្បែង សុវត្ថិភាពគ្រួសារ សុវត្ថិភាពប្រាក់ចំណូល ការថែទាំសុខភាព និងការអប់រំ។

ការព្យាបាលសម្រាប់ក្មេងស្រីជនជាតិស្បែកខ្មៅ៖ ផលប៉ះពាល់ពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពីការរើសអើង។ (អង់គ្លេស)៖ អ្នកចិត្តសាស្រ្តដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ វេជ្ជបណ្ឌិត Candice Nicole Hargons ពិភាក្សាអំពីការងារដែលគាត់បានធ្វើ និងបន្តធ្វើ ដើម្បីផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់ជនជាតិស្បែកខ្មៅនូវធនធានដើម្បីប្រើក្នុងអំឡុងពេលមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពីការរើសអើង។

គម្រោង Lotus(ភាសាអង់គ្លេស)៖ សហគមន៍លើអ៊ីនធឺណិតដែលផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ជនជាតិអាមេរិកាំងអាស៊ីក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ និងនិយាយអំពីសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេដោយមិនមានការមាក់ងាយ។

សមូហភាពនៃអារម្មណ៍ និងសុខភាពផ្លូវចិត្តជនជាតិស្បែកខ្មៅ (ភាសាអង់គ្លេស)៖ អង្គការជាតិដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧបសគ្គនៃការរើសអើងចំពោះការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងការអប់រំ។

ក្រសួងសេវាសុខាភិបាល និងសង្គមរដ្ឋ Washington (Washington State Department of Social and Health Services, DSHS) ទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើតែមអាហារ (Food stamp) ជំនួយលំនៅឋាន និងជំនួយកុមារ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងសេវាព្យាបាលការញៀន និងច្រើនទៀត។

Feeding America ស្វែងរកអាហារ និងគ្រឿងទេសដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Feeding America ដើម្បីស្វែងរកធនាគារអាហារ។ 

ស្វែងរកពាក្យរបស់អ្នក។ (ភាសាអង់គ្លេស និង Español)៖ ធនធានលើអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីជួយអ្នកថែទាំខ្លួនអ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ជួយអ្នកដទៃក្នុងស្ថានភាពលំបាក សុំជំនួយ និងរបៀបនិយាយជាមួយកូនរបស់អ្នកអំពីសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ។

ជំនួយគាំទ្រ​ផ្លូវអារម្មណ៍សម្រាប់មនុស្ស៖ ធនធានដែលត្រូវស្វែងរកការគាំទ្រ និងផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលជួបប្រទះបញ្ហាសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្ត។

ធនធានកាកបាទក្រហមអាមេរិកសម្រាប់ជំនួយគាំទ្រផ្លូវចិត្ត និងការប្រឹក្សាទុក្ខព្រួយ (ភាសាអង់គ្លេស និង Español)៖ ធនធាន និងក្រុមគាំទ្រដែលនៅជិតអ្នក ដោយផ្តល់ជំនួយគាំទ្រផ្លូវចិត្ត និងការប្រឹក្សាសម្រាប់ទុក្ខសោក និងការបាត់បង់។

មគ្គុទ្ទេសក៍ថែទាំខ្លួនឯងសម្រាប់អ្នកថែទាំដែលមានវិជ្ជាជីវៈ៖ គន្លឹះ និងធនធាននានាដើម្បីជួយអ្នកថែទាំអនុវត្តការថែទាំខ្លួនឯង។

វិទ្យាស្ថានជាតិកញ្ចប់ឧបករណ៍សុខភាពផ្លូវចិត្ត (ភាសាអង់គ្លេស និង Español)៖ អត្ថបទ និងគន្លឹះដើម្បីថែរក្សាសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក រួមមានភាពតានតឹង សតិដឹង ការដោះស្រាយទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ និងការទប់ទល់នឹងការបាត់បង់។

សម្ព័ន្ធជាតិស្តីពីជំងឺផ្លូវចិត្ត (National Alliance on Mental Illness, NAMI)NAMI ផ្តល់ជូនក្រុមជំនួយគាំទ្រដោយផ្ទាល់ និងតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សពេញវ័យផ្សេងទៀតដែលកំពុងជួបបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត ក៏ដូចជាធនធានលើអ៊ីនធឺណិតឥតគិតថ្លៃ។ ស្វែងរកក្រុមជំនួយគាំទ្រតាមរយៈក្រុមការងារក្នុងតំបន់របស់អ្នក។  

*សិទ្ធិទទួលបាន៖ Headspace Care មានសម្រាប់អ្នកថែទាំដែលបានធ្វើការយ៉ាងហោចណាស់ 1 ម៉ោងដែលមានសិទ្ធិជាអ្នកផ្តល់សេវាជាលក្ខណៈបុគ្គល (CDWA) ឬអ្នកថែទាំដែលធ្វើការឱ្យ Addus of WA, Amicable, CCS, CDM, Chesterfield, Coastal CAP, Concerned Citizens, First Choice, KWA, All Ways Caring, Senior Life and Millenia។

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.