បង្កើនប្រាក់របស់អ្នកជាមួយនឹងការប្រាក់បង្គរ

ការយល់ដឹងពីការប្រាក់បង្គរមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរៀបចំផែនការចូលនិវត្តន៍។ ការប្រាក់បង្គរជួយឱ្យលុយរបស់អ្នកកើនឡើងតាមពេលវេលា ដែលមានន័យថាមួយដុល្លារដែលដាក់សន្សំនៅថ្ងៃនេះមានតម្លៃជាងមួយដុល្លារដែលបានដាក់សន្សំនៅពេលក្រោយព្រោះវាមានពេលបង្កើតការប្រាក់ និងកំណើន។ 

ការប្រាក់បង្គរគឺនៅពេលដែលប្រាក់របស់អ្នកកើនឡើងមិនត្រឹមតែលើចំនួនដែលអ្នកបានដាក់ពីដំបូង ដែលហៅថា ប្រាក់ដើមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងលើការប្រាក់ដែលវាទទួលបានបន្តិចម្ដងៗ ដែលនាំឱ្យទទួលបានទឹកប្រាក់សន្សំកាន់តែច្រើនក្នុងរយៈពេលយូរ។ វា​ដូចជា​ដុំព្រិល​ដែល​រអិល​ចុះ​ចំណោត—យូរៗ​ទៅ​ដុំ​ព្រិល​កាន់​តែ​ធំ​ពេល​វា​រមៀល​យូរ។ 

នេះជាអ្វីដែលអ្នកគួរដឹងអំពីការប្រាក់បង្គរ៖ 

  • ចាប់ផ្តើមសន្សំឱ្យបានឆាប់រហ័ស៖ សូម្បីតែការសន្សំតិចតួចក៏អាចកើនឡើងច្រើនបន្តិចម្ដងៗដែរ ដោយសារការប្រាក់បង្គរ ដូច្នេះការចាប់ផ្តើមសន្សំឱ្យបានឆាប់គឺជារឿងសំខាន់។ 
  • ដាក់លុយរបស់អ្នកក្នុងការវិនិយោគរយៈពេលវែង៖ កាលណាលុយរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងគណនីវិនិយោគដែលមានការប្រាក់កាន់តែយូរ វាកាន់តែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រាក់បង្គរ ហើយវានឹងកើនឡើងកាន់តែច្រើន។ 
  • ត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់៖ ត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ និងទុកឱ្យការប្រាក់បង្គរបន្ថែមលុយទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យគណនីរបស់អ្នកកើនឡើងកាន់តែលឿន សូមចូលរួមចំណែកបន្តិចបន្តួចជារៀងរាល់ខែ ឬនៅពេលណាដែលអ្នកអាចធ្វើបាន។ 

 សូមមើលពីរបៀបដែលប្រាក់របស់អ្នកអាចកើនឡើងជាមួយនឹងការប្រាក់បង្គរ ដោយប្រើ ម៉ាស៊ីនគិតការប្រាក់បង្គរ។ 

*ការគណនានេះគឺផ្អែកលើផលចំណេញជាមធ្យមនៃទីផ្សារ 7% និងមិនមែនជាការធានាផលចំណេញលើការវិនិយោគនោះទេ។ ការវិនិយោគទាំងអស់សុទ្ធតែមានហានិភ័យ។ តួលេខនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ សូមពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។

សម្រាប់រាល់ម៉ោងដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអ្នកធ្វើការជាអ្នកថែទាំ និយោជក SRP ដែលរួមវិភាគទានរបស់អ្នកនឹងបន្ថែមរហូតដល់ $1 ទៅក្នុងគណនីចូលនិវត្តន៍ SRP របស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកធ្វើការកាន់តែច្រើន និយោជករបស់អ្នករួមវិភាគទានក្នុងគណនីរបស់អ្នកកាន់តែច្រើន។  

នៅពេលដែលលុយរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់វិនិយោគនៅក្នុង SRP អ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ការប្រាក់បង្គរដែលបន្ថែមទៅក្នុងសមតុល្យគណនីចូលនិវត្តន៍របស់អ្នក រហូតដល់អ្នកត្រៀមខ្លួនដកប្រាក់របស់អ្នក។  

ដើម្បីប៉ាន់ស្មានថាតើអ្នកអាចមានប្រាក់ប៉ុន្មាននៅក្នុងគណនី SRP របស់អ្នកនៅពេលអ្នកចូលនិវត្តន៍ សូមចូលទៅកាន់ Retirement: My Plan (ការចូលនិវត្ត៖ គម្រោងរបស់ខ្ញុំ) ដើម្បីប្រើម៉ាស៊ីនគិតប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដែលបង្កើតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកថែទាំដូចអ្នក។  

ការរៀបចំ និងផែនការពន្ធ

មើលធនធានដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះសម្រាប់ការរៀបចំពន្ធ និងផែនការចូលនិវត្តន៍។

ឥណទានពន្ធកុមារជួយគ្រួសារដែលមានកូនដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយពន្ធ។ អ្នកប្រហែលជាអាចទាមទារឥណទានបាន ទោះបីជាជាធម្មតាអ្នកមិនដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធក៏ដោយ។ 

ឥណទានថែទាំកុមារ និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកគឺជាឥណទានពន្ធដែលអាចជួយអ្នកចំណាយសម្រាប់ការថែទាំកុមារដែលមានសិទ្ធិ និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកផ្សេងទៀត។ 

ឥណទានពន្ធសម្រាប់អ្នករស់នៅអាមេរិក (AOTC) គឺជាឥណទានសម្រាប់ការចំណាយលើការអប់រំដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលបានបង់លើសិស្សដែលមានសិទ្ធិទទួលបានរយៈពេល 4 ឆ្នាំដំបូងនៃការអប់រំឧត្តមសិក្សា។ 

ឥណទានសម្រាប់សិក្សាពេញមួយជីវិត (LLC) គឺសម្រាប់ថ្លៃសិក្សាដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងការចំណាយពាក់ព័ន្ធដែលបានបង់សម្រាប់សិស្សដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះក្នុងស្ថាប័នអប់រំដែលមានសិទ្ធិ។ ឥណទាននេះអាចជួយបង់ប្រាក់សម្រាប់វគ្គសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ បញ្ចប់ការសិក្សា និងសញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈ។ 

ឥណទានពន្ធគ្រួសារធ្វើការរបស់រដ្ឋ Washington គឺសម្រាប់បុគ្គល និងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងរដ្ឋ Washington ដែលអាចទទួលបានរហូតដល់ $1,200 ត្រឡប់មកវិញ ប្រសិនបើមានសិទ្ធិ។ 

ឥណទានពន្ធសម្រាប់មនុស្សចាស់ ឬជនពិការជួយអ្នកបង់ពន្ធដែលចូលនិវត្តន៍ដោយសារពិការភាពអចិន្ត្រៃយ៍ ទទួលបានឥណទានពន្ធដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

ការកាត់ការចំណាយវេជ្ជសាស្ត្រអនុវត្តតែចំពោះការចំណាយដែលមិនត្រូវបានបង់ដោយការធានារ៉ាប់រងប៉ុណ្ណោះ។ ការចំណាយអាចត្រូវបានរ៉ាប់រង ប្រសិនបើអ្នកបានបង់ប្រាក់សម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលដោយផ្ទាល់ ឬប្រសិនបើការបង់ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងនាមអ្នកទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរពេទ្យ ឬអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងទៀត។

គម្រោងសន្សំប្រាក់ ABLE រដ្ឋ Washington គឺជាមធ្យោបាយដែលអាចបត់បែនបាន និងងាយស្រួលសម្រាប់ជនពិការក្នុងការវិនិយោគលើគុណភាពជីវិតរបស់ពួកគេ។

ឥណទានពន្ធសម្រាប់មនុស្សចាស់ ឬជនពិការជួយអ្នកបង់ពន្ធដែលចូលនិវត្តន៍ដោយសារពិការភាពអចិន្ត្រៃយ៍ ទទួលបានឥណទានពន្ធដោយផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

ការកាត់ការចំណាយវេជ្ជសាស្ត្រអនុវត្តតែចំពោះការចំណាយដែលមិនត្រូវបានបង់ដោយការធានារ៉ាប់រងប៉ុណ្ណោះ។ ការចំណាយអាចត្រូវបានរ៉ាប់រង ប្រសិនបើអ្នកបានបង់ប្រាក់សម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលដោយផ្ទាល់ ឬប្រសិនបើការបង់ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងនាមអ្នកទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីរពេទ្យ ឬអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងទៀត។

គម្រោងសន្សំប្រាក់ ABLE រដ្ឋ Washington គឺជាមធ្យោបាយដែលអាចបត់បែនបាន និងងាយស្រួលសម្រាប់ជនពិការក្នុងការវិនិយោគលើគុណភាពជីវិតរបស់ពួកគេ។

ជំនួយពន្ធរបស់មូលនិធិ AARP ផ្តល់ជំនួយពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃដល់មនុស្សណាម្នាក់ ដោយផ្តោតលើអ្នកបង់ពន្ធដែលមានអាយុលើសពី 50 ឆ្នាំ និងមានប្រាក់ចំណូលទាបដល់មធ្យម។

ឯកសារឥតគិតថ្លៃរបស់ IRS អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង់ពន្ធមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រៀបចំ និងដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធតាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើកម្មវិធីរៀបចំពន្ធដែលបានណែនាំ។ វាមានសុវត្ថិភាព ងាយស្រួល និងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នក។

កម្មវិធីជំនួយផ្នែកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលស្ម័គ្រចិត្ត (VITA) និងការប្រឹក្សាពន្ធសម្រាប់មនុស្សចាស់ (TCE) របស់ IRS ផ្តល់ជូននូវការរៀបចំការបង់ពន្ធជាមូលដ្ឋានដោយឥតគិតថ្លៃដល់បុគ្គលដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

សូមទាក់ទងអ្នកជំនាញរៀបចំពន្ធ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ ជំនួយ បន្ថែម។

តើ​ខ្ញុំ​នឹង​មាន​ប្រាក់​ចូល​និវត្តន៍​ប៉ុន្មាន?

ម៉ាស៊ីនគិតលេខការចូលនិវត្តន៍អនឡាញគឺជាវិធីងាយស្រួលក្នុងការដឹងថាតើអ្នកមានលុយប៉ុន្មាននៅពេលអ្នកចូលនិវត្តន៍។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺគ្រាន់តែបញ្ចូលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទៅក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលេខ ដើម្បីមើលការប៉ាន់ស្មាន។ ព័ត៌មានដែលអ្នកបញ្ចូលគឺរក្សាការសម្ងាត់ ហើយការប៉ាន់ស្មានទាំងអស់គឺសម្រាប់គោលបំណងអប់រំតែប៉ុណ្ណោះ។

  • ម៉ាស៊ីនគិតប្រាក់ចំណូលចូលនិវត្តន៍របស់ AARP អាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទិដ្ឋភាពមើលផ្ទាល់ខ្លួនលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ដែលអាចនឹងមាន នៅពេលអ្នកចូលនិវត្តន៍។ ម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះរួមបញ្ចូលទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃផែនការចូលនិវត្តន៍របស់អ្នក ដូចជាការសន្សំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក គណនីនិយោជក (ដូចជាSecure Retirement Plan (ផែនការចូលនិវត្តន៍ដែលមានសុវត្ថិភាព) របស់អ្នក) និងរបៀបរស់នៅរបស់អ្នក។
  • Retirement: My Plan (ការចូលនិវត្ត៖ គម្រោងរបស់ខ្ញុំ) ក៏មានម៉ាស៊ីនគិតប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណសមតុល្យនៃ Secure Retirement Plan (គម្រោងចូលនិវត្តន៍ដែលមានសុវត្ថិភាព) នាពេលអនាគតរបស់អ្នកផងដែរ។ ជាមួយនឹង Retirement: My Plan (ការចូលនិវត្តន៍៖ ផែនការរបស់ខ្ញុំ) អ្នកក៏អាចដាក់ឈ្មោះអ្នកទទួលផល ឬស្នើសុំការចែកចាយផងដែរ។

ធនធានច្រើនទៀតដើម្បីជួយអ្នកធ្វើផែនការ និងសន្សំ។

នៅពេលអ្នកចូលទៅ Retirement: My Plan (ការចូលនិវត្ត៖ គម្រោងរបស់ខ្ញុំ)អ្នកនឹងត្រូវបាននាំទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Milliman ដើម្បីមើលព័ត៌មានSRP របស់អ្នក។ ព័ត៌មានរបស់អ្នកតែងតែត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់។

Washington’s Retirement Marketplace (ទីផ្សារចូលនិវត្តន៍របស់ Washington) គឺជាគេហទំព័រដែលមានសុវត្ថិភាព ដែលអាជីវកម្ម និងបុគ្គលអាចប្រៀបធៀបទិញគម្រោងសន្សំប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដែលបានបញ្ជាក់ដោយរដ្ឋ និងមានតម្លៃទាប ដូចជាគណនីចូលនិវត្តន៍បុគ្គល (Individual Retirement Accounts, IRA)៖ 

  • Aspire ៖ Aspire គឺជាអ្នកផ្តល់សេវា IRA ម្នាក់ដែលមាននៅលើទីផ្សារចូលនិវត្តន៍របស់វ៉ាស៊ីនតោន។ ពួកគេផ្តល់ធនធានរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមលើគណនីចូលនិវត្តន៍បុគ្គលរបស់ពួកគេក្នុងអត្រាសមរម្យ។ ស្វែងយល់បន្ថែម ឬទូរសព្ទទៅកាន់ Aspire ដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខ 1-206-939-5615 
  • FinHabits ៖ FinHabits គឺជាអ្នកផ្តល់សេវា IRA ម្នាក់ដែលមាននៅលើទីផ្សារចូលនិវត្តន៍របស់វ៉ាស៊ីនតោន។ FinHabits ផ្តល់ផលប័ត្រចម្រុះក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ ស្វែងយល់បន្ថែម ឬទូរសព្ទទៅ Finhabits ដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខ 1-800-492-1175 

ធនធានតាមរយៈ Washington’s Retirement Marketplace (ទីផ្សារចូលនិវត្តន៍របស់ Washington) មានជា 5 ភាសា។

គ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងផែនការចូលនិវត្តន៍របស់អ្នក អ្នកអាចប្រើ ឧបករណ៍អ្នកប្រើប្រាស់របស់ CFPBដើម្បីជួយអ្នករៀបចំ។ ធនធានមានជា 8 ភាសា។ 

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) (ការិយាល័យការពារហិរញ្ញវត្ថុអ្នកប្រើប្រាស់) ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ពីការអនុវត្តអយុត្តិធម៌ ការបោកប្រាស់ ឬបំពាន។

  • វាអាចពិបាកក្នុងការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាដោយខ្លួនឯង។ អ្នកក៏អាចប្រើសន្លឹកកិច្ចការកញ្ចប់ថវិកានេះដែលអ្នកអាចបំពេញដើម្បីឱ្យវាគណនាកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់អ្នក។ 

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.