ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃគម្រោងថែទាំសុខភាព Aetna

ស្វែងយល់អំពីគម្រោងជាក់លាក់របស់អ្នកខាងក្រោម ឬទាញយក មគ្គទេសក៍អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពរបស់អ្នក។

ការទៅទទួលការថែទាំបឋមដោយឥតគិតថ្លៃ*

តាមរយៈ Aetna មិនមានការបង់ប្រាក់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន​ទេ នៅពេលអ្នកជួបវេជ្ជបណ្ឌិតថែទាំបឋមរបស់អ្នក (ហៅម្យ៉ាងទៀតថាអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំបឋម ឬ PCP)។ អ្នកអាចទៅជួប PCP របស់អ្នកដើម្បីធ្វើការពិនិត្យសុខភាព នៅពេលអ្នកឈឺ។ Aetna ក៏ផ្តល់ជម្រើសការថែទាំតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងករណីជាច្រើនផងដែរ ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានការថែទាំពីផ្ទះរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទទួលបានការណាត់ជួបក្នុងថ្ងៃតែមួយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ឬមានតម្រូវការសុខភាពភ្លាមៗនោះ មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំបន្ទាន់ Aetna ដែលនៅជិតបំផុតរបស់អ្នកគឺជាដំណោះស្រាយដែលមានតម្លៃសមរម្យ។

គម្រោងរបស់អ្នកក៏រួមបញ្ចូលការថែទាំតាមរយៈ CVS Health® ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវលទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំតាមតម្រូវការ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងការថែទាំបឋមតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងជម្រើសនៃការជួបដោយផ្ទាល់។

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំបឋម/ការជួបពិនិត្យតាមអ៊ីនធឺណិត៖ ប្រាក់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន $0
ការជួបពិនិត្យថែទាំបន្ទាន់៖ ប្រាក់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន 15$
ការសម្រាកនៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់៖ ប្រាក់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន 200$

*ការទៅជួប PCP​ របស់អ្នកមិនមានការបង់ប្រាក់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនទេ ប៉ុន្តែប្រសិនបើវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកបញ្ជាឱ្យធ្វើតេស្ត ឬការងារមន្ទីរពិសោធន៍ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបង់ប្រាក់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនលើសេវាទាំងនោះ។

អត្ថប្រយោជន៍សុខុមាលភាព និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត

សុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍របស់អ្នកសំខាន់ដូចគ្នាទៅនឹងសុខភាពផ្លូវកាយរបស់អ្នកដែរ។ ការរ៉ាប់រងរបស់អ្នករួមមានជំនួយគាំទ្រប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ 24/7 ជម្រើសការថែទាំដោយផ្ទាល់ និងតាមអ៊ីនធឺណិត និងធនធានអនឡាញដ៏មានប្រយោជន៍។

ធានារ៉ាប់រង Aetna របស់អ្នកក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវកម្មវិធីដូចជា Alma និង Headway—ដែលផ្តល់ការប្រឹក្សាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យ ដោយមានអ្នកព្យាបាលដោយផ្ទាល់ ឬតាមអ៊ីនធឺណិត។ ទាំងពីរធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវាដែលត្រូវនឹងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក 

អត្ថប្រយោជន៍ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា

Aetna ប្រើប្រាស់បណ្តាញឱសថស្ថានលក់រាយ Sav-Rx សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា ដែលរួមមានឱសថស្ថានចំនួន 75,000 នៅទូទាំងប្រទេស។ វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្ហាញកាតសម្គាល់ខ្លួន Sax-Rx របស់អ្នកនៅឱសថស្ថានរបស់អ្នក។

អ្នកនឹងទទួលបានកាត Sav-Rx ដាច់ដោយឡែកមួយនៅក្នុងសំបុត្រប្រៃសណីយ៍។ នៅពេលដែលអ្នកមានកាតរបស់អ្នក សូមចូលទៅកាន់ savrx.com ដើម្បីចុះឈ្មោះប្រើគណនីមួយ និងចូលប្រើអត្ថប្រយោជន៍តាមវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក។ សម្រាប់សំណួរផ្សេងៗ សូមទាក់ទង Sav-Rx តាមរយៈលេខ 1-800-228-3108។

ប្រាក់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន Rx
ឱសថស្ថាន៖
ការផ្គត់ផ្គង់ 30 ថ្ងៃ
ការបញ្ជាទិញតាមប្រៃសណីយ៍៖
ការផ្គត់ផ្គង់ 90 ថ្ងៃ
ថ្នាំពន្យារកំណើតទូទៅ*
$0
$0
ឱសថផ្អែកតាមតម្លៃ**
$4
$8
ឱសថនិយមទូទៅ
$8
$16
ឱសថម៉ាកដែលនិយមប្រើ
$25
$50
គ្មានចំណូលចិត្ត
$50
$100
*ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការឱ្យអង្គការដែលមានមូលដ្ឋានលើសាសនា គម្រោងសុខភាពរបស់អ្នកមិនរាប់បញ្ចូលការធានារ៉ាប់រងពន្យារកំណើត ដូចដែលបានអនុញ្ញាតស្របតាមករណីលើកលែងសាសនាក្នុង​ច្បាប់ Affordable Care Act (ច្បាប់ថែទាំដែលមានតម្លៃសមរម្យ)។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកនឹងទទួលបានសេវាទាំងនេះដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នក (និងដោយមិនចាត់វិធានការបន្ថែមណាមួយ) ពី Kaiser Permanente ដរាបណាអ្នកបានចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោងសុខភាព។ **ឱសថផ្អែកតាមតម្លៃ​ជា​ឱសថទូទៅ​សម្រាប់​ព្យាបាល​ស្ថានភាព​សុខភាព​ផ្សេងៗ។

អត្ថប្រយោជន៍គំហើញ

Aetna ផ្តល់ការថែទាំភ្នែកយ៉ាងទូលំទូលាយ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការពិនិត្យភ្នែក 1 ដងរៀងរាល់ 12 ខែម្តងក្នុងតម្លៃ $15 និង $600 រៀងរាល់ 12 ខែសម្រាប់ឧបករណ៍ជំនួយគំហើញ (ដូចជាកញ្ចក់ ស៊ុម និងកញ្ចក់ពាក់កែវភ្នែក)។ អ្នកនៅក្នុងបន្ទុកដែលមានអាយុក្រោម 19 ឆ្នាំ ទទូលបានស៊ុម និងកញ្ចក់លែន 1 គូក្នុងមួយឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃ ឬកញ្ចក់ពាក់កែវភ្នែកធានារ៉ាប់រងដោយមានសហធានារ៉ាប់រង 50%។

ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ

ស្ថានភាពជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម ការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃ ឬជំងឺលើសឈាមអាចប៉ះពាល់ដល់គុណភាពជីវិតរបស់អ្នក ហើយត្រូវការការព្យាបាលពិសេស។ ជាសំណាងល្អ វាអាចត្រូវបានព្យាបាលបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព តាមរយៈរបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ ការថែទាំបង្ការ និងការគ្រប់គ្រងបន្តបន្ទាប់។ បន្ថែមពីលើការទៅពិនិត្យថែទាំបឋមសម្រាប់ការថែទាំទូទៅ និងការបញ្ជូនបន្តរបស់អ្នកឯកទេស គម្រោងរបស់អ្នកក៏ផ្តល់ជូនផងដែរនូវ៖

  • ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីសុខភាពសម្រាប់ការណែនាំដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលបាន និងមានសុខភាពល្អ។
  • កម្មវិធី និងការណែនាំពីក្រុមអ្នកថែទាំដែលមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់អ្នក។
  • កម្មវិធីស្មាតហ្វូនសម្រាប់កម្មវិធីលំហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួន សមាធិ ការប្រឹក្សា និងច្រើនទៀត។

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកធ្មេញ ការស្តាប់ និងការមានកូន និងការកសាងគ្រួសារ ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងបុព្វលាភពិសេស $25 ក្នុងមួយខែរបស់អ្នក។

Dental Coverage Options
Progyny Logo
EPIC Hearing

គ្រប់គ្រងអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពរបស់អ្នកដោយប្រើគណនីអនឡាញ

  • មើលចំនួនម៉ោង និងសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សុខភាព។
  • ស្នើសុំ ឬធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះការធានារ៉ាប់រងលើការថែទាំសុខភាព។
  • ចូលប្រើឯកសារ និងទម្រង់ផែនការផ្សេងៗ។
  • ចុះឈ្មោះសម្រាប់ទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីមែលអំពីការធានារ៉ាប់រង។

ធនធាន និងជំនួយ

ទទួលបានជំនួយក្នុងការដាក់ពាក្យ សំណួរអំពីធានារ៉ាប់រង ,COBRA និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។

ហៅទូរសព្ទទៅសេវាបម្រើអតិថិជនតាមរយៈលេខ 1-877-606-6705 ឬអ៊ីមែល SEIU775BG-caregiver@magnacare.com

aetna.com

សេវាបម្រើសមាជិក៖
1-855-736-9469

សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
1-800-424-4047

ខ្សែទូរសព្ទគិលានុបដ្ឋាយិកា 24 ម៉ោង
1-800-556-1555

ស្វែងរក PCP ត្រឹមត្រូវ
1-888-982-3862

ជំនួយភាសា
1-855-736-9469
myseiu.be/aetna-language

ផ្នែកការស្ដាប់ EPIC
1-866-956-5400
myseiu.be/epic

Progyny (ភាពមានកូន និងការកសាងគ្រួសារ)
1-833-233-0517
myseiu.be/progyny

ទទួលបានជំនួយជាភាសារបស់អ្នក

ហៅទូរសព្ទទៅសេវាបម្រើអតិថិជនតាមរយៈលេខ 1-877-606-6705 ឬអ៊ីមែល SEIU775BG-caregiver@magnacare.com

អ្នកនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយអ្នកតំណាងដែលនិយាយភាសារបស់អ្នក ហើយអាចជួយឆ្លើយសំណួរអំពីការដាក់ពាក្យសុំ និងគ្រប់គ្រងអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក។

នៅពេលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះក្នុងការធានារ៉ាប់រងការថែទាំសុខភាព ជំនួយផ្នែកភាសានឹងមានតាមរយៈគម្រោងសុខភាពរបស់អ្នក។

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.