Khi nào tôi có thể nộp đơn đăng ký tham gia Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe?

Bạn có thể nộp đơn đăng ký khi đủ điều kiện lần đầu tiên, trong Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) hoặc nếu bạn có một Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện.

Thời Gian Đủ Điều Kiện Ban Đầu

Khi đủ điều kiện lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được thông tin về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và cách nộp đơn đăng ký. Bạn phải hoàn thành và nộp Health Benefits Application (Đơn Đăng Ký Phúc Lợi Y Tế) trong vòng 60 ngày kể từ khi đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện ban đầu. Cơ hội tiếp theo để bạn nộp đơn đăng ký là Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) hoặc Giai Đoạn Đăng Ký Đặc Biệt QLE.

Thời điểm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực được tính dựa vào ngày tiếp nhận đơn đăng ký mà bạn đã hoàn thành.
Phải mất khoảng 2 tuần để xử lý đơn đăng ký của bạn và bảo hiểm chỉ có thể bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng. Bạn nên gửi đơn đăng ký đã hoàn thành trước ngày 15 để bảo hiểm của bạn có thể bắt đầu có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.

Ví dụ: nếu đơn đăng ký mà bạn đã hoàn thành được tiếp nhận:

 • Trước hoặc vào ngày 15 tháng 3: Bảo hiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4.
 • Từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3: Bảo hiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5.

Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế): Ngày 1 – 20 Tháng 7

Open Enrollment (thời gian đăng ký hằng năm dành cho bảo hiểm y tế) là cơ hội hằng năm để bạn nộp đơn đăng ký hoặc thực hiện thay đổi đối với bảo hiểm của mình. Ngày 20 tháng 7 là hạn chót để bạn nộp đơn đăng ký tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hoặc thực hiện các thay đổi nếu bạn đã đăng ký. Nội dung thay đổi bao gồm thay đổi chương trình nha khoa của bạn hoặc thêm Coverage for Kids (Bảo Hiểm dành cho Trẻ Em).

Bảo hiểm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 của năm đó.

Giai Đoạn Đăng Ký Đặc Biệt 30 Ngày
Khi Có Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện (QLE)

Biến Cố Cuộc Đời Đủ Điều Kiện là một sự thay đổi trong hoàn cảnh sống của bạn có thể giúp bạn đủ điều kiện tham gia giai đoạn Đăng Ký Đặc Biệt. Ví dụ về biến cố cuộc đời bao gồm nhận con nuôi, không còn được hưởng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khác hoặc ly hôn. Cách dễ nhất để gửi QLE là sử dụng tài khoản trực tuyến của bạn và bạn phải gửi thông tin về QLE trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra biến cố.

Những biến cố cuộc đời có thể giúp bạn đủ điều kiện tham gia Giai Đoạn Đăng Ký Đặc Biệt QLE:

 • Ly thân hợp pháp.
 • Ly hôn.
 • Tử vong.
 • Thất nghiệp (mất việc làm).
 • Số giờ làm việc của bạn hoặc vợ/chồng của bạn với chủ lao động không tham gia của SEIU Healthcare NW Health Benefits Trust bị giảm, khiến bạn bị mất bảo hiểm khác.
 • Không còn sống ở khu vực được bảo hiểm;
 • Chấm dứt trạng thái người phụ thuộc.
 • Chương trình không còn cung cấp các phúc lợi cho những cá nhân có hoàn cảnh tương tự.
 • Chấm dứt COBRA
 • Không đáp ứng được tiêu chí đủ điều kiện đối với CHIP hoặc Medicaid.
 • Chấm dứt khoản đóng góp của chủ lao động cho bảo hiểm khác của người lao động hoặc người phụ thuộc (cho dù có được hưởng bảo hiểm hay không).
 • Người lao động hoặc người phụ thuộc đủ điều kiện nhận được phúc lợi phí bảo hiểm theo chương trình Medicaid hoặc CHIP.
 • Bạn kết hôn với người vợ/chồng mới hoặc có thêm người (trẻ) phụ thuộc, thông qua hôn nhân, sinh con, nhận nuôi hoặc dự định nhận nuôi.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.