Goormaan Codsan Karaa Ceymiska Daryeelka Caafimaadka?

Waxaad codsan kartaa markaad xaq u yeelato marka ugu koowaad, inta lagu jiro Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka) ama haddii aad ku jirto Marxalad Nololeed Muteysi leh.

Muddada Hore ee U-qalmitaanka

Markaad xaq u yeelato marka koowaad, macluumaadka ku saabsan caymiska daryeelka caafimaadka iyo sida loo codsado ayaa laguu soo diri doonaa. Waa inaad ku buuxisaa oo aad ku soo gudbisaa Codsiga Dheefaha Caafimaadka 60 maalmood gudahooda laga bilaabo marka u-qalmitaanka bilowga ah la buuxiyey. Fursada xigta ee aad codsan karto waa Diiwaangelinta Furan ama Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah ee QLE.

Goorta caymisku bilaabmayo waxay ku salaysan tahay taariikhda codsigaaga la helay.
Waxay qaadanaysaa ku dhawaad 2 toddobaad in laga shaqeeyo codsigaaga oo caymisku waxa uu bilaaban karaa oo keliya maalinta ugu horreysa ee bisha. Waxaa lagugula talinayaa inaad soo gudbiso codsigaaga la buuxiyay ka hor 15-ka si uu caymiskaagu u bilaabo maalinta ugu horreysa ee bisha soo socota.

Tusaale ahaan, haddii codsigaagii la dhameystiray la helo:

 • Ugu danbeyn Maarso 15-keeda: Ceysanaanta waxeey bilaabmi doontaa 1-da Apriil.
 • Inta u dhaxaysa Maarso 16 – Maarso 31: Ceysanaanta waxeey bilaabmi doontaa 1-da Maayo.

Open Enrollment (Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Caymiska Caafimaadka): Luulyo 1-20

Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Caafimaadka waa fursadaada sanadlaha ah ee aad ku codsanayso ama aad wax kaga baddelayso caymiskaaga. Luulyo 20-keeda ayaa ah kama dambaystaada aad ku codsanayso ceymiska daryeelka caafimaadka ama aad wax ka bedel ku samayn karto haddi aad hore isu diwaangalisay. Isbaddelada oo ay ku jiraan baddelida qorshahaaga caymiska ilkaha ama ku darida Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha).

Ceymisku waxa uu bilaabmi doonaa Agoosto 1-deeda ee sanadkaas.

Marxalad Nololeed Muteysiga Leh (QLE)
Muddada Diiwaangelinta Furan ee Gaarka ah oo 30-Maalmood ah

Marxalad Nololeed Muteysiga Leh waa isbeddel ku dhaca xaaladdaada nololeed taas oo kaa dhigi karta inaad u qalanto muddada Diiwaangelinta Furan ee Gaarka ah. Tusaalooyinka marxaladaha nololeed waxaa ka mid ah korsashada ilmo, luminta caymiska kale ee daryeelka caafimaadka ama imaanshaha furriin. Habka ugu fudud ee lagu soo gudbin karo QLE waa isticmaalka akoonkaaga onlaynka ah, QLE-yadu waa in lagu soo gudbiyaa 30 maalmood gudahooda kadib dhicida marxaladaada.

Dhacdooyinka noolaleed ee aad ku mutaysan karto Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah ee QLE:

 • Kala taga sharciga ah.
 • Furiinka.
 • Dhimashada.
 • Joojinta shaqada (luminta shaqadaada).
 • Nuqsamida saacadaha shaqada ee adiga ama lamaanahaaga oo aadna u shaqeyso loo shaqeeye aanan ka qeybqaadaneynin SEIU Healthcare NW Health Benefits Trust, taasoo kuu horseedaysa inaad lumiso caymiska kale.
 • Inaadan ku sii noolayn aagga caymiska;
 • Joojinta xaalada ku tiirsanaanta.
 • Inuusan qorshaha caymiska dheefo sii siinin dadka isku xaalada ah dhinac walbo.
 • Heeminta COBRA
 • Ku guuldaraysiga in la buuxiyo shuuradaha xaq u yeelashada ee CHIP ama Medicaid.
 • Joojinta wax ku biirinta loo-shaqeeyaha ee caymiska kale ee shaqaalaha ama ku tiirsanaha (haddii caymiska la lumiyo iyo haddii kale).
 • Inay shaqaalaha ama ku tiirsanayaasha xaq u yeeshaan inay helaan kaalmada khidmada caymiska bil’laha ah ee laga helo barnaamijyada CHIP ama Medicaid.
 • Haddii aad guursato xaas/seey cusub ama aad hesho qof cusub oo kugu tiirsan (ilmo), adoo u maraaya guur, dhalasho, korsasho ama meelaynta ilmo korsashada.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.