homeicon-retirement

Dheefta Hawlgabka

Qorshaha howlgabnimo oo loo-shaqeeyahaaga uu qayb ka bixiyo.

homeicon-health

Dheefaha Caafimaadka

Caymiska daryeelka caafimaad oo tayo-sare leh, kharash ahaan la awoodi karo iyo dheefo kale oo wanaagsan.

homeicon-training

Dheefaha Waxbarashada

Barashada dheefaha kuu oggolaanaya inaad mushahar hesho adigoo wax baranaya oo kobcinayo xirfadaada shaqo.

homeicon-job

Dheefta Shaqa Ku Beegida

Adeggyada shaqo ku beegida bilaashka ah ee loogu talagalay IP-yada, si markaas aad u shaqeyso saacadaha aad rabto inaad shaqeyso.

Adeeg bixiyaha shaqsigaha ah (IP)

Haddii aad tahay daryeel bixiye hore oo aad jeceshahay inaad noqoto Adeeg Bixiyaha Shaqsiyadeed (IP) markale, waxaad u baahan doontaa inaad raacdo tilmaamahan si aad u noqoto shaqaalaha Consumer Direct Care Network Washington, or CDWA. CDWA ayaa ahayd loo-shaqeeyaha IP-yada gobalka Washington laga soo bilaabo 2022.

Sida loo noqdo IP

Ku buuxi codsiga websaydhkan dhexdiisa, adigoo isticmaalaya tilmaamaha isdaba yaala ee CDWA. Haddii aad ahaan jirtay IP la shaqeeya CDWA, waxaad awoodi kartaa inaad isticmaasho macluumaadka horay ugu jiray nidaamka adigoo dooranayo “Use My Last Application” (“Isticmaal Codsigayga Ugu Danbeeyay”).

CDWA ayaa ku siin doonta tilmaamo ku saabsan tallaabooyinka xiga ee geedi-socodka. Ka hel macluumaad dheeraad ah qaybta “Bilaabida Hannaan Shaqaalaysiinta ee CDWA” ee websaydhkooda. 

  1. Dulmar Baaritaanka Taariikhda Qofka iyo habka Faro-qaadida. 
  2. Halaguugu beego macmiil. Waxaad dhacda inaad haddaba haysato macmiil xaq leh, ama waxaad macmiil ka heli kartaa websaydhka shaqa ku beegida ee bilaashka ah, Carina. Macmiilkaaga wuxuu u baahan doonaa inuu xaqiijiyo inuu rabo inaad daryeel siiso.
  3. Dhameystir hawlaha shaqaaleysiinta, sida foomka I-9 warqadaha kale.
  4. Dhameystir shan saacadood oo ah tabbabarka Shaqa Barista & Badqabka ee waajibka ah. 
  5. Waxaad heli doontaa taariikhda “Okay To Provide Care” (“Diyaar Loo yahay In Daryeel La Bixiyo”). Markaad hesho midaan waxaad bixin kartaa daryeel waxaadna soo gudbin kartaa saacadaha. 
  6. Kahor intaan mushahar laguu bilaabin, waa inaad soo gudbiso Caddeynta Xariirka Kaala Dhexeeya Macmiilka.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.