homeicon-retirement

Phúc Lợi Hưu Trí

Một chương trình hưu trí mà chủ lao động của bạn đóng góp.

homeicon-health

Phúc Lợi Y Tế

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, giá cả phải chăng và các phúc lợi tuyệt vời khác.

homeicon-training

Phúc Lợi Học Tập

Với các phúc lợi học tập, bạn sẽ được trả lương trong thời gian học tập và phát triển sự nghiệp.

homeicon-job

Phúc Lợi Tìm Công Việc Phù Hợp

Các dịch vụ tìm việc miễn phí dành cho IP, nhờ đó bạn có thể làm số giờ mà mình mong muốn.

Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP)

Nếu từng là một chăm sóc viên và muốn quay lại làm Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP), bạn sẽ cần làm theo các hướng dẫn sau đây để trở thành một nhân viên của Consumer Direct Care Network Washington (CDWA). CDWA là chủ lao động của các IP ở tiểu bang Washington kể từ năm 2022.

Cách Trở Thành IP

Điền vào đơn đăng ký trên trang web này, làm theo hướng dẫn từng bước của CDWA. Nếu từng là IP thông qua CDWA, bạn có thể sử dụng thông tin đã có trong hệ thống của họ bằng cách chọn "Use My Last Application" (Sử Dụng Đơn Đăng Ký Mới Nhất Của Tôi).

CDWA sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn về các bước tiếp theo trong quy trình. Xem thêm thông tin trong phần "Getting Started With the CDWA Hiring Process" (Bắt Đầu Với Quy Trình Tuyển Dụng Của CDWA) trên trang web của họ. 

  1. Trải qua quy trình Kiểm Tra Lý Lịch và Lấy Dấu Vân Tay. 
  2. Tìm thân chủ phù hợp. Bạn có thể đã có thân chủ đủ điều kiện hoặc bạn có thể tìm thân chủ thông qua Carina, một trang web tìm việc miễn phí. Thân chủ của bạn sẽ cần xác minh rằng họ muốn bạn cung cấp dịch vụ chăm sóc.
  3. Hoàn thành các công việc tuyển dụng, như I-9 và công việc giấy tờ khác.
  4. Hoàn thành 5 giờ đào tạo bắt buộc về Định Hướng Và An Toàn. 
  5. Bạn sẽ nhận được thông báo về ngày "Được Phép Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc". Sau khi nhận được thông báo này, bạn có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc và gửi số giờ làm việc. 
  6. Để nhận được lương, bạn phải gửi Xác Nhận Mối Quan Hệ Với Thân Chủ.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.