1-866-371-3200

mrc@myseiubenefits.org
8:00 sáng đến 4:30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu

Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên – MRC) có thể giúp bạn:

 • Tìm các khóa học ở gần bạn bằng ngôn ngữ mà bạn ưa dùng.

 • Thay đổi các lựa chọn ưu tiên của bạn về ngôn ngữ trong Caregiver Learning Center (Trung Tâm Học Tập Dành Cho Chăm Sóc Viên).

 • Tìm hiểu thêm về các lựa chọn hỗ trợ ngôn ngữ hiện có.

Khóa Học Định Hướng và An Toàn có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Amhara
 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Quảng Đông
 • Tiếng Khmer
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Nepali
 • Tiếng Punjabi
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Somali
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Tagalog
 • Tiếng Tigrinya
 • Tiếng Ukraina
 • Tiếng Việt

Các khóa Basic Training (Khóa Đào Tạo Cơ Bản) được dịch đầy đủ có thể được cung cấp bằng những ngôn ngữ sau.

 • Tiếng Anh
 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Amhara
 • Tiếng Trung
 • Tiếng Khmer
 • Tiếng Hàn
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Ukraina
 • Tiếng Việt

Hãy kiểm tra phiên bản Basic Training (Khóa Đào Tạo Cơ Bản) mà bạn phải hoàn thành để xem các lựa chọn ngôn ngữ có sẵn. 

Bạn có thể liên hệ với Member Resource Center (Trung Tâm Nguồn Lực Thành Viên) để yêu cầu cung cấp một thông dịch viên chuyên nghiệp miễn phí, nếu không có khóa Basic Training (Khóa Đào Tạo Cơ Bản) nào được cung cấp bằng ngôn ngữ mà bạn ưa dùng trong bán kính 50 dặm quanh khu vực của bạn. Bạn hoặc chủ lao động của bạn phải đưa ra yêu cầu về thông dịch viên 3 – 4 tuần trước ngày bắt đầu Basic Training (Khóa Đào Tạo Cơ Bản) của bạn.

Nếu đang tham gia Basic Training (Khóa Đào Tạo Cơ Bản) bằng tiếng Anh có thông dịch viên, thì bạn có thể nhận được tài liệu của khóa học được dịch sang các ngôn ngữ sau:

 • Tiếng Nepali
 • Tiếng Samoa
 • Tiếng Tagalog
 • Tiếng Ukraina
 • Tiếng Lào
 • Tiếng Farsi
 • Tiếng Punjabi

Một số khóa học CE có thể được cung cấp bằng ngôn ngữ mà bạn ưa dùng. Bạn có thể gọi cho MRC để tìm và đăng ký tham gia các khóa học này. Bạn cũng có sẵn 2 lựa chọn thông dịch viên.

 • Thông Dịch Viên Chuyên Nghiệp: Nếu không có lớp học trực tiếp hoặc hội thảo trên web nào bằng ngôn ngữ mà bạn ưa dùng, hãy liên hệ với MRC để yêu cầu cung cấp một thông dịch viên chuyên nghiệp miễn phí.
 • Thông Dịch Viên Cộng Đồng: Thông dịch viên cộng đồng là một người bạn hoặc người họ hàng trên 18 tuổi (không phải là thân chủ của bạn). Bạn có thể nhờ thông dịch viên cộng đồng cho các hội thảo trên web* và khóa học trực tuyến.

*Đối với hội thảo trên web, bạn phải liên hệ với MRC để cho họ biết rằng bạn sẽ có thông dịch viên cộng đồng trợ giúp trong suốt khóa học. Bạn có trách nhiệm thông báo về thời gian tổ chức lớp học cho thông dịch viên.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.