1-866-371-3200

mrc@myseiubenefits.org
8 a.m. ilaa 4:30 p.m., Isniin ilaa Jimce

Member Resource Center (Xarunta Macluumaadka ee Xubinka, MRC) ayaa kaa caawin karta:

 • Inaad ku hesho koorsooyinka kuu dhaw luuqadda aad jeceshahay.

 • Ka baddel doorbiditaanka luuqaddaada Caregiver Learning Center (Xarunta Waxbarashada Daryeel Bixiyaha).

 • Wax badan ka ogoow noocyada taageerada luqaddaada.

Shaqa Barista iyo Badqabka waxaa lagu heli karaa luuqadahaan:

 • Amxaar
 • Carabi
 • Cantonese
 • Khmer
 • Kuuriyaan
 • Nepali
 • Punjabi
 • Ruush
 • Somali
 • Isbaanish
 • Tagalog
 • Tigree
 • Ukrainian
 • Fiyatnaamiis

Koorsooyinka Tababarka Aasaasiga Ah oo si dhamaystiran loo fasiray ayaa lagu heli karaa luuqadahaan:

 • Ingiriis
 • Carabi
 • Amxaar
 • Chinese
 • Khmer
 • Kuuriyaan
 • Ruush
 • Isbaanish
 • Yukreeniyaan
 • Fiyatnaamiis

Hubi nooca Tabbabarka Aasaasiga ah ee lagaaga baahan yahay inaad dhamaystirto si aad u aragto noocyada luuqadaha ee la heli karo. 

Waxaad la xidhiidhi kartaa Member Resource Center (Xarunta Macluumaadka ee Xubinka, MRC) si aad u codsato turjubaan xirfadle oo bilaash ah, koorsooyinka Tabbabarka Aasaasiga ah ee la xaadiro oo ku baxa luuqadda aad rabto oo laga heli karo meel 50 mayl u jirta aaggaaga. Adiga misa loo-shaqeeyahaaga waa inuu diro codsiga turjubaanka 3-4 toddobaad ka hor taariikhda uu bilaabanayo Tabbabarkaaga Aasaasiga Ah.

Haddii aad samaynayso koorsada Tabbabarka Aasaasiga ah oo Ingiriis ah oo leh turjubaan, agabyada koorsada oo la turjuma ayaa lagu bixin karaa:

 • Nepali
 • Samoan
 • Tagalog
 • Ukrainian
 • Laotian
 • Farsi
 • Punjabi

Koorsooyinka CE qaarkood waxaa lagu bixin karaa luuqada aad doorbideyso. Waxaad wici kartaa MRC si aad u hesho oo aad iskuugu diiwaangeliso koorsooyinkan. Waxaad sidoo kale heli kartaa 2 nooc oo turjubaan ah.

 • Turjubaanka Xirfada Leh: Haddii aysan jirin fasalada qof ahaanta loo xaadiro ama aqoon kororsiyo onleen ah oo lagu heli karo luuqadda aad doorbideyso, la xidhiidh MRC si aad u codsato turjubaan xirfadle oo bilaash ah.
 • Turjubaanka Bulshada: Turjumaanka bulshada waa saaxiib ama qaraabo ka wayn da’da 18 oo aanan ahayn macmiilkaaga. Waxaad u isticmaali kartaa turjubaanka bulshada aqoon kororsiyada onleenka ah* iyo koorsooyinkaa onleenka ah.

Aqoon kororsiyada onleenka ah, waa inaad la xidhiidho MRC si aad u ogaysiiso inuu jiro turjubaanka bulshada oo ku caawin doona inta lagu jiro koorsada. Waxaad mas’uul ka tahay inaad u sheegto turjubaanka xilliga fasalka la qaban doono.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.