Sidee ayay saacadaha aan shaqeeyay u sameeyaan haysashada caymiska?

Isla markaa isdiiwaangeliso caymiska, saacadaha aad shaqeyso ayaa go’aaminaya xaalada caymiskaaga 2 bilood kadib. Eeg tusaalooyinka hoose sida saacadahaaga Juun u saameeyaan caymiska Agoosto.

BISHA SHAQADA
BISHA CEYMISKA
Saacadaha aad ka shaqeysay bishan:
Go’aamin ceymiskaaga bishan:
Janaayo
Maarso
Febraayo
Abriil
Maarso
Ma samayn
Abriil
Juun
Ma samayn
Luulyo
Juun
Agosto
Luulyo
Sebtembar
Agosto
Oktoobar
Sebtembar
Noofembar
Oktoobar
Disembar
Noofembar
Janaayo
Disembar
Febraayo

Luminta Caymiska Shakhsi Ahaaneed
Waxaad shaqaysaa wax ka yar 80 saacadood gudaha Juun. Waxaad lumin doontaa ceysanaanta gudaha Agoosto.

 

Luminta Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha)

Maadaama caymiskaaga shakhsi ahaaneed iyo Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) ay leeyihiin tirada saacadaha shaqada ee la is faro oo kala duwan, waxaad wayni kartaa Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) balse waxaad sii haysan kartaa caymiskaaga shakhsi ahaaneed.

Waxaad shaqaysaa wax ka badan 80 laakiin ka yar 120 saacadood gudaha Juun. Waxaad sii heysan doontaa ceymiska shakhsi ahaaneed lakin waxaad lumin doontaa Coverage for Kids (Caymiska Ilmaha) bisha Agoosto.

 

Dib u Soo Celinta Caymiska ee Tooska ah

Haddii aad lumisay caymis saacado aan kugu filnayn aawadood, marka xigta ee aad shaqeyso saacadaha loo baahan yahay ee Bisha Shaqada, caymiskaaga ayaa si toos ah dib ugu bilaabanaya Bisha Caymiska ee la xidhiidha*.

Waxaad shaqeysaa saacadaha loo baahan yahay gudaha Juun. Ceysanaantaadu waxay si toos ah u bilaabaneysaa gudaha Agoosto.

*Marka caymiska dib loo soo celiyo, loo-shaqeeyahaagu ma awoodo inuu si toos ah kaaga gooyo wada-bixinta kharashka ceymiska ee bilaha waxaadna heli doontaa ogeysiis iska-bixin ah. Haddii caymiska uu hakad kaa galo 12 bilood ama ka badan, waa inaad dib u codsato caymiska daryeelka caafimaad.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.