Các Lựa Chọn Về Chương Trình Nha Khoa

Sử dụng bảng biểu và xem bản tóm tắt phúc lợi của chương trình để bạn có thể so sánh các chương trình cũng như hiểu rõ những chi phí xuất túi mà bạn có thể phải chi trả.

Delta Dental
Willamette Dental Group
Phúc Lợi Về Mức Bao Trả Tối Đa Cả Năm
$5.000
Không trường hợp nào nêu trên
Khoản Khấu Trừ
$0
$0
Khám Định Kỳ
Được Bao Trả Toàn Bộ
Được Bao Trả Toàn Bộ
Phúc Lợi Chỉnh Nha
Mạng Lưới Nhà Cung Cấp
Delta Dental có mạng lưới nhà cung cấp rộng khắp, kể cả ở khu vực nông thôn. Bạn nên tìm một nha sĩ Delta Dental PPO để tận dụng tối đa phúc lợi của mình.
Willamette Dental có nhiều địa điểm thuận tiện ở phía tây Washington, giúp bạn dễ dàng tìm nha sĩ thuộc mạng lưới Willamette nếu bạn sống dọc theo hành lang I-5.
Tìm Nha Sĩ Ở Gần Bạn
800-554-1907
DeltaDentalWA.com
1-855-433-6825
myseiu.be/oe-willamette

Tìm một nha sĩ trong mạng lưới ở gần bạn.

  1. Truy cập DeltaDentalWA.com
  2. Nhấp vào "Online Tools" (Công Cụ Trực Tuyến) và sử dụng công cụ "Find a Dentist" (Tìm Nha Sĩ).
  3. Chọn "Delta Dental PPO" để lọc kết quả tìm kiếm.

 

Tạo tài khoản MySmile.

MySmile® giúp bạn truy cập an toàn 24/7 vào thẻ căn cước, chi phí xuất túi ước tính của mình và nhiều thông tin khác! Truy cập DeltaDentalWA.com để tạo tài khoản miễn phí.
Nếu bạn có câu hỏi về chương trình của mình, hãy liên hệ với Delta Dental theo số 800-554-1907.

Tìm một nha sĩ trong mạng lưới ở gần bạn.

Truy cập WillametteDental.com. Bạn có thể dễ dàng tìm một nha sĩ gần mình và đọc các đánh giá chưa lọc của bệnh nhân.

 

Đặt lịch hẹn vào thời điểm phù hợp với bạn.

Khi bạn đã sẵn sàng đặt lịch, hãy gọi điện đến Trung Tâm Hẹn Khám Của Willamette Dental Group theo số 855-433-6825.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.