Dheefaha taranka ee la xoojiyay ayaa waxaad hadda ka heli kartaa Progyny.

Progyny waxa ay bixisa caynsanaanta ku aadan daaweynadii ugu dambayay, taageerada la shakhsi ahaaneeyay iyo hagida ka socota U-doodayaasha U heelan Daryeelka Bukaanka (PCAs) iyo helitaanka daryeel qof ahaanta ah iyo mid fogaan araga oo tayo sare leh.

PCA-yadu waa meesha ugu horeysa ee la taaban karo ee safarkaaga ku aadan qoys dhisida. Waxay kugu hagi doonaan dhammaan muddada tarankaaga, qoys dhisida ama safarkaaga wakhtiga caado istaaga iyagoo ku siinaya waxbarasho ku saabsan barnaamijyada jira, xulashooyinka daawaynta, isku-duwidda daryeelka iyo taageerada loo heeganeeyay.

Marka lagu daro taageerada PCA-ga, waxaad marin u heli kartaa bogga interneetka iyo app-ka xubinta Progyny, halkaas oo aad ka arki karto faahfaahinta caymiska, dib uga eegi karto ballamaha soo socda, si toos ah ula xiriiri karto PCA-gaaga oo aadna marin uga heli karto waxbarashada taranka iyo qoys dhisida.

Wax badan baro ama hawlgeli dheeftaada adigoo wacaya 833-233-0517.

Daryeel bixiyayaasha ka diiwangashan caymiska daryeelka caafimaadka waxay heli karaan dheeftan laga bilaabo Agoosto 1, 2024.

Ka hor Uur-qaadida iyo Taageerada

Bilaabidda inaad ka fikirto qoys dhisida waxay dareemi kartaa culays badan. Iyada oo loo marayo Progyny, waxaad heli kartaa barnaamij 12 bilood ah oo loogu talagalay taageerada shakhsi ahaaneed, waxbarashada iyo agabka uur-qaadida caafimaadka leh iyo ilmaha faraxsan.

Taranka iyo Qoys-Dhisida

Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato ilaalinta taranka, isku dayeeyso inaad uur yeelato ama aad raadinayso daawaynta taranka, Progyny waxay kugu taageeri kartaa talaabo kasta oo jidka ku sii qaadeyso ayagoo kaa caawinaya:

  • Helitaanka habboon ee shabakadaha takhasuska u leh taranka.
  • Taageerada caafimaad iyo mid shucuureed oo aan xadidnayn oo aad ka heleyso PCA u heellan shaqadaas.
  • Helida dhammaan adeegyada gaarka ah, baaritaannada iyo daawaynta aad u baahan karto.

Wakhtiga Caado Joogsiga iyo Daryeelka Nolosha Dhexe

Ka hel daryeelka ku baxaya sida fogaan araga ah dhammaan heerarka marxalada caado joogsiga dhakhaatiirta shahaadaysan, dhakhaatiirta cuntada iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka ee shabakada Progyny. Ka dib sameynta qiimaynta hore, waxaad heli doontaa qorshe daryeel shakhsiyeed kaas oo isticmaalaya isku darka:

  • Daawooyinka aan hormoonnada ahayn iyo daawooyinka hormoonnada. 

  • Taageerada qaab-nololeed ee nafaqada, miisaanka, hurdada iyo caafimaadka shucuureed. 

  • Baaritaannada khatarta caafimaad ee da’da la xiriira. Waxaad sii wadi kartaa inaad hesho dib u buuxinada daawooyinka iyo taageerada la dalbado ilaa inta aad u baahan tahay.

U-soo Guurida Daryeelka

Haddii aad hadda ku helayso daawaynta taranka qorshahaaga ceymiska caafimaad oo ayna daawayntaaduna dhammaan doonin dhamaadka sanadka ceymiseedka (Luulyo 31, 2024), Progyny waxa ay bixisa isku-duwida u soo guurida daryeelka si ay kuu sii siiyo taageerada joogtada ah ee safarkaaga bacriminta iyo qoys dhisida .

Wac 1-833-233-0517 si aad ula hadasho PCA-ga kaas oo awood u yeelan doona inuu kaa caawiyo habka u soo guurida daryeelka oo uuna u xaqiijiyo inaysan dhicin wax carqalad oo ku aadan daryeelka.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.