Xakamee Caafimaadkaaga

Xanuunada daba dheeraado waa xaaladaha caafimaad ee raaga ee saameeya tayada noolashaada inta badanna u baahan daawayn gaar ah, sida sonkorowga, xanuun daba dheeraada ama dhiig-karka.

Warka farxada leh ayaa ah in xanuunada daba dheeraado laga hortagi karo ama si waxtar leh loogu xakamayn karo hab-noolaleed caafimaadqab ah, daryeelka ka hortagga iyo maarayn joogta ah.

Markaad haysato ceymiska daryeelka caafimaad ee laga helo SEIU 775 Benefits Group,

waxaad awood u leedahay inaad hesho daryeel caafimaad oo tayo sare leh, oo ay ku jiraan:

Booqashooyinka dhakhtarka oo bilaasha ah

Booqashooyinka daryeelka ka hortagga ah waa bilaash. Dhakhtarkaaga (oo sidoo kale loogu waco Adeeg Bixiyeyaasha Daryeelka Assaasiga ah, ama PCP) ayaa sidoo kale kuu gudbin kara takhasusleyaal iyo barnaamijyada xaaladaha gaarka ah.

Tabbabarka Fayoqabka

Macallinka fayoqabka oo bilaash ah ayaa bixin kara hagid fool-ka-fool ah si loo yeesho caadooyin caafimaadqab ah sida wax cunida wanaagsan, yaraynta walbahaarka iyo dhaqdhaqaaqa jirka.

Barnaamijyada Maaraynta

Barnaamijyo gaar ah ayaa la heli karaa markuu dhakhtarkaaga kuu soo gudbiyo. Barnaamijyadan, koox daryeel laguu gaar yeelay ayaa kaa caawin doona inaad maarayso xaaladaada.

Sonkorowga iyo Sonkorta Dhiigga ee Korraysa

Sonkorowga waa xaalad caafimaad daba dheeraato oo caan ah oo u baahan daawayn gaar ah, sidoo kale sonkorta dhiigga ee korraysa ayaa ka sii caansan. Haddii aad leedahay sonkorta dhiigga ee korraysa ama lagaa helay sonkorow, qorshahaaga caymiska caafimaad ayaa kuu haya khayraad dheeraad ah. Kuwani waxaa kamid ah barnaamijyada maaraynta sonkorowga ee khaaska ah, tabbabarka fayoqabka ee hab-noolaleedka caafimaadqabka ah, iyo daawooyin iyo saad aad u qiimo jaban amaba bilaasha ah.

Xubnayaasha KPWA iyo KPNW, dhakhtarkiina ayaa idiin gudbin karo barnaamijyada maaraynta sonkorowga oo la idiin gaar yeelay.

 • Barnaamijka Bilawida Qaadashada Insuliinta: Barnaamij 12 toddobaad ah oo loogu talagalay kuwa qaadanaya insuliinta marki ugu koowaad, oo uu hago kalkaaliyaha sonkorowga.
 • Qorshaha Daryeelka ee Gaarka ah: Barnaamij 12-24 toddobaad ah oo uu hago kalkaaliyaha sonkorowga heegaan ah kaas oo ku bari doona xirfadaha aad iskaaga ugu maarayn karto sonkorowgaaga.
 • Maaraynta Kiisaska Sonkorowga ee Socota* Barnaamij loogu talagalay hagida iyo taageerada sonkorowga ee guud ee uu bixiyo maamulaha kiiska.

Haddii uu xiiso geliyo mid kamid ah barnaamijyadan, ka bilow inaad la hadasho dhakhtarkaaga.

*Xubnaha KPWA oo kaliya: Haddii aad haysato app-ka taleefonka casriga ah ee Kaiser Permanente, waxaad ku heli taageerada maaraynta kiiska sonkorowga taleefonkaaga. Kani waa adeeg uu qofku doorto (Ingiriisi oo kaliya).

 

Looma baahna gudbinta dhakhtarka barnaamijyada maaraynta sonkorowga ee Aetna.

Haddii aad qabto sonkorow ama aad leedahay sonkorta dhiigga ee korraysa, ka wac Adeegyada Xubnaha ee Aetna lambarka 1-855-736-9469 oo dalbo maamulaha kiiska. Waxay:

 • Ku siin karaan taageero iyo tabbabarid.
 • Ogaan karaan daldaloolada daryeelka.
 • Kula wadaagi karaan macluumaad ku saabsan dheefaha.
 • Eegi karaan faahaafinta daawooyinka.
 • Kuu gudbin karaa takhasusle.
 • Daryeel kugu siin karaan luuqadda aad doorbidayso ama waxay kuu keeni karaan turjubaan.

Soo dejiso App-ka Caafimaadka ee Aatna si aad ugu hesho barnaamijyada maaraynta sonkorowga Ingiriisi iyo Isbaanish.

Xubnayaasha KPWA iyo KPNW, tabbabarka fayoqabka waxay ku heli karaan lacag la’aan wuxuuna u wanaagsan yahay dadka qaba sonkorowga, sonkorta dhiigga ee korraysa iyo qof walbo oo rabo inuu horumariyo caafimaadkiisa. Looma baahna inuu dhakhtarkaaga ku soo gudbiyo, waxaadna heli kartaa tabbabarka adiga gurigaaga iska raaxaysanaya. Macallinka fayoqabka ayaa kaa caawin kara:

 • Inaad hadafyo degsato oo aad raacdo.
 • Inaad si caafimaadqab ah wax u cunto.
 • Inaad yareyso walbahaarka.
 • Iska daay sigaar cabista.
 • Badi waxqabadka jirka.
 • Inaad maareyso dheefahaaga.

Wac 1-866-862-4295, Isniin ilaa Jimce laga bilaabo 7 a.m. ilaa 7 p.m. si aad balllan uga qabsato macallinka fayoqabka ama wax badan ka ogoow barta Kaiser Permanente – Tabbabarka Fayoqabka. Adeegyada turjumaada ayaa loo heli karaa dheeftan.

 

Xubnaha Aetna waxay si bilaash ah ku isticmaali karaan AbleTo.

AbleTo waxay bixisaa taageero fogaan-arag oo gaar ah si loo maareeyo xanuunka joogtada ah oo loo horumariyo caafimaadka jirkaaga iyo dareenkaaga. Adigoo adeegsanaya
daawayn iyo tabbabarid isku dhafan, waxaad dejisan kartaa hadafyo oo waxaad baran kartaa sida loo fuliyo muddo 8 toddobaad ah.

Wac 1-866-287-1802, Isniin ilaa Jimce laga bilaabo 9 a.m. ilaa 8 p.m EST. ama booqo AbleTo.com/Aetna si aad u bilowdo.

AbleTo waxaa lagu heli karaa Ingiriisi iyo Isbaanish, iyada oo adeegyada fasiraada loo heli karo luuqadaha kale.

Insuliin: $0 insuliinta baddelka u ah kuwa kale ee la doorbidayo ama insuliinta shirkadaha gaarka ah ee la doorbidayo. 

Eeg Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha (oo ku hoos jira ‘Prescription Drugs’ (‘Daawada dhakhtarku qoro’)) si aad u hesho faahfaahin. 

Saadka sida cirbadaha, sirinjiyadaha iyo mindida yar farta lagu duro iyo qalabyada sida bamamka insulinta iyo mashiinta cabirta sonkorta dhiiga ayaa lagu heli karaa sicirro qiima dhimis leh. 

Eeg Dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha (oo ku hoos jira ‘Durable Medical Equipment’ (‘Qalabka Caafimaadka ee Raaga’)) si aad u hesho faahfaahin.  

 

Maaraynta Xanuunka Daba-Dheeraada

Xanuunka daba-dheeraada wuxuu si toos ah u saameeyaa muruqyada, kala-goysyada, lafaha, seedaha, carjawyada ama neerfaha. Waxaa laga yaabaa inaad xanuun ka dareento hal meel oo la beegsaday, ama jirkaaga oo dhan (sida riixda). Xanuunku wuxuu u dhexeeyaa mid fudud ilaa mid daran oo ku filan inuu waxyeelleeyo nolol maalmeedkaaga. Xanuunada daba-dheeraada badankooda waxaa lagu daweyn karaa oo lagaga hortagi karaa mustaqbalka in la helo daryeel iyo taageero habboon! Haddii aad dareemayso xanuun daba-dheeraada, qorshahaaga caymiska caafimaad wuxuu leeyahay khayraad badan oo adiga laguugu talagalay.

MedBridge waa app-ka daaweynta jirka ee aad ku heli karto si lacag la’aan ah. Ka dib markaad booqatid dhaqtarkaaga jirka, waxaad heli doontaa gujo-raac si aad si sahlan ugu gasho barnaamijka jimicsiga iyo iskala-bixinta ee loo gaar yeelay baahiyahaaga, yoolalkaaga iyo awoodaada.

Waxaa laga heli karaa kombiyuutarkaaga, tablet-kaaga, ama taleefankaaga casriga ah, markaad isticmaalayso MedBridge waxaad: 

 • Eegi kartaa jadwalka barnaamijkaaga.  
 • Daawan kartaa oo aad la socon kartaa muuqaalo ku tusaya sida loo sameeyo jimicsi kasta. 
 • La socon kartaa horusucodkaaga.

Sida Loo Helo Dhakhtarka Jirka 
Tag Akoonkaaga Xubinta ee Kaiser Permanente oo gudaha u gal. Halkaas dhexdeeda, waxaad ka heli kartaa dhaqtarka jirka oo shirkadda la shaqeeya iyadoo uu ku soo gudbinayo dhakhtarkaaga daryeelka assaasiga ah.   

 • Habka ugu fudud ee lagu bilaabo daaweynta jirka waa booqashada onleenka ah. Buuxi xog-uruurinta ku saabsan xanuunkaaga daba-dheeraaday oo ha laguugu hago daryeelka saxda ah.  
 • Waxaad sidoo kale qabsan kartaa ballanta la xaadiro ee daaweynta jirka adigoo isticmaalaya aalada ‘Find a doctor’ (‘Hel dhakhtar’). 

 

Hinge Health waa app-ka daaweynta jirka ee aad ku heli karto si lacag la’aan ah. Barnaamijku wuxuu ku siinayaa dhammaan qalabka aad u baahan tahay si aad xanuunka nafis uga hesho adigoo gurigaaga raaxo ku jooga.

Maanta furo si aad: 

 • U hesho barnaamijka jimicsiga iyo iskala-bixinta ee loo gaar yeelay baahiyahaaga, yoolalkaaga iyo awoodaada (oo ay ku jiraan qalabka lagama maarmaanka ah). 
 • U hesho koox daryeel oo ay ku jiraan tababaraha caafimaadka iyo dhakhtarka jirka oo taageera gaar ah kugu siinaya qoraal, iimayl, wicitaanka taleefanka ama fogaan-arag. 

Markaad haysato Aetna, uma baahnid in laguu soo gudbiyo Hinge Health. Ku bilow inaad akoon samaysato oo aad soo dejisato app-ka Hinge Health. Kadib markaad buuxiso xog-uruurinta ku saabsan xanuunkaaga daba-dheeraaday, waxaa laguugu qori doonaa dhaqtarka jirka kaas oo diyaarin doona hagi doonana barnaamijkaaga. 

Bilow! 

Wakhti xaadirkan, Hinge Health waxaa lagu heli karaa oo kaliya Ingiriis iyo Isbaanish.  

$15 khidmada adeegga ceymiska (booqashooyinka xad ayay leeyihiin – ka eeg dukumiintigaaga soo koobida qorshaha ceymiska wixii faahfaahin ah). Soo gudbin ayaa loo baahan yahay. 

 

$15 khidmada adeegga ceymiska (booqashooyinka xad ayay leeyihiin – ka eeg dukumiintigaaga soo koobida qorshaha ceymiska wixii faahfaahin ah). Soo gudbin looma baahna.

KPWA:

Booqashooyinka daawaynta jir duridda, daaweynta daliiga, daawaynta dabiiciga ah iyo xirfadlaha duugis-yaqaanka ah: $0 khidmada adeegga ceymiska (booqashooyinka xad ayay leeyihiin – ka eeg dukumiintigaaga soo koobida qorshaha ceymiska wixii faahfaahin ah). Soo gudbinta ayaa loo baahan yahay daaweynta daliiga oo keliya.

 

KPNW: 

 • Booqashooyinka daawaynta jir duridda, daawaynta dabiiciga ah iyo xirfadlaha duugis-yaqaanka ah: $0 khidmada adeegga ceymiska (booqashooyinka xad ayay leeyihiin — ka eeg dukumiintigaaga soo koobida qorshaha ceymiska wixii faahfaahin ah).
 • Daaweynta daliiga: $25 khidmada adeegga ceymiska ilaa iyo 12 booqasho oo uu qofka is-geeyo sanadkiiba. Soo gudbin ayaa loo baahan yahay.

 

 • Booqashooyinka daawaynta jir duridda, daawaynta dabiiciga ah iyo xirfadlaha duugis-yaqaanka ah: $0 khidmada adeegga ceymiska (booqashooyinka xad ayay leeyihiin — ka eeg dukumiintigaaga soo koobida qorshaha ceymiska wixii faahfaahin ah).
 • Daaweynta daliiga: $15 khidmada adeegga ceymiska ilaa iyo 20 booqasho oo uu qofka is-geeyo sanadkiiba.

Ma hubtid nooca qorshaha caymiska ee aad haysato?
Hubi kaararkaaga Aqoonsiga Xubinta ama isticmaal Health Plan Finder.

Si aad wax badan uga ogaato qorshahaaga caymiska gaarka ah ama si aad u isticmaasho Hagahaaga Dheefaha Caafimaad, Geli qorshahaaga Zip code-ka xaga hoose.

Qorshaha caymiska caafimaadka ee aad heli karto waxa uu ku saleysan yahay koodhka Zip-ka gurigaaga. Si aad u xaqiijiso nooca qorshaha caymiska ee aad haysato ama nooca aad heli karto, waxaad geli kartaa Akoonkaaga Dheefaha Caafimaadka.

Aetna waa qorshaha caymiska ee aad ku heli karto lambarka zip-kaaga. Eeg qoddobada kooban ee qorshaha ceymiska.

Kaiser Permanente of the Northwest (KPNW) waa qorshaha caymiska ee aad ku heli karto lambarka zip-kaaga. Eeg qoddobada kooban ee qorshaha ceymiska.

Kaiser Permanente of Washington (KPWA waa qorshaha caymiska ee aad ku heli karto lambarka zip-kaaga. Eeg qoddobada kooban ee qorshaha ceymiska.

Lambarka zip-ka lama helin.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.