Khóa Đào Tạo về Định Hướng và An Toàn (O&S) cung cấp cho bạn các kỹ năng cơ bản về an toàn trước khi bạn bắt đầu chăm sóc thân chủ của mình.

Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn các kỹ năng sau đây:

  • Kết quả mong đợi khi trở thành chăm sóc viên.
  • Cách xử lý các trường hợp khẩn cấp.
  • Cách ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm lây lan.
  • Cách phòng tránh tai nạn và thương tích.

Nhà Cung Cấp Cá Nhân (IP):

Hãy liên hệ với Consumer Direct Care Network Washington (CDWA) để được hướng dẫn về cách hoàn thành Khóa Học Định Hướng & An Toàn (O&S).

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Của Đại Lý (AP):

Hãy liên hệ với chủ lao động của bạn để được hướng dẫn về cách hoàn thành O&S.

 

*Nếu trước đây bạn đã từng tham gia khóa đào tạo này hoặc bạn đã có giấy chứng nhận, bạn có thể không cần phải hoàn thành khóa đào tạo O&S. Bạn có thể liên hệ với chủ lao động của mình để kiểm tra xem bạn có cần hoàn thành O&S hay không.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Caregiver Learning Center System Maintenance

June 6 (Thursday) – June 10 (Monday)

You can log in, enroll and take your training in the Caregiver Learning Center during this time. 

If you complete training during the System Maintenance, it will be sent to your employer after June 10. 

Please contact your employer if you have questions about your training requirement, deadline or payment.